Show simple item record

dc.contributor.authorJuneborg, Nathalie
dc.date.accessioned2012-10-24T11:03:20Z
dc.date.available2012-10-24T11:03:20Z
dc.date.issued2012-10-24
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/2077/30739
dc.description.abstractMänniskors matvanor utgör ett viktigt målområde i dagens folkhälsoarbete. Som en del i detta arbete har folkhälsosektionen på Jönköpings läns Landsting under två år arbetat med projektet ”Inspirations- och matlagningsträffar” som syftar till att främja goda matvanor hos småbarnsföräldrar. De önskar nu en utvärdering av projektet för att undersöka huruvida projektmålen uppnåtts. Syftet med föreliggande studie är således att belysa hur småbarnsföräldrar resonerar kring mat och hälsa samt att utvärdera den hälsofrämjande insats de deltagit i. Eftersom syftet har varit att få en djupare inblick i deltagarnas tankar kring projektet valdes fokusgrupper som undersökningsmetod. Det är en kvalitativ metod som används för att studera människors föreställningar, kunskaper, attityder och värderingar. Metoden innebär att en grupp människor under en moderators ledning diskuterar ett givet ämne och används bland annat vid utvärderingar av projekt. Den mest framträdande faktorn som påverkar föräldrarnas val av mat verkar vara tidsaspekten. Det finns höga ambitioner med maten hos deltagarna men dessa motarbetas ofta av både tid och ork. Det framkommer dessutom att de flesta föräldrarna hyser bristande förtroende för Livsmedelsverket som myndighet och även en del av deras kostråd. Samtliga deltagare är mycket nöjda med projektet i sin helhet. Föräldrarnas värderingar och kunskap kring mat och hälsa verkar dock inte ha påverkats nämnvärt av projektet. Föreliggande studie kan förhoppningsvis användas till att revidera projektet för att i framtiden kunna skapa ett så effektivt program som möjligt.sv
dc.language.isoswesv
dc.relation.ispartofseriesHälsopromotionsprogrammet inriktning kostsvetenskap HPKsv
dc.relation.ispartofseriesVT 2012sv
dc.subjectbarnsv
dc.subjectfokusgruppersv
dc.subjectföräldrarsv
dc.subjecthälsofrämjande arbetesv
dc.subjectmatvanorsv
dc.titleMamma, vad blir det för mat idag?sv
dc.title.alternativeen utvärdering av en hälsofrämjande insats riktad mot småbarnsföräldrarsv
dc.typeText
dc.setspec.uppsokSocialBehaviourLaw
dc.type.uppsokM2
dc.contributor.departmentUniversity of Gothenburg/Department of Food and Nutrition, and Sport Scienceeng
dc.contributor.departmentGöteborgs universitet/Institutionen för kost- och idrottsvetenskapswe
dc.type.degreeStudent essay


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record