Show simple item record

dc.contributor.authorDahlberg, Anja
dc.contributor.authorRofors, Jennifer
dc.date.accessioned2012-10-24T08:15:29Z
dc.date.available2012-10-24T08:15:29Z
dc.date.issued2012-10-24
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/2077/30722
dc.description.abstractBakgrunden till studien ligger i att Sverige har fått kritik från Förenta Nationernas (FN) barnrättskommitté för den rådande bristen på barns delaktighet i beslut som rör deras egna liv. Idrottsföreningar är en viktig arena för barns utveckling och utgör en stor del av deras fritid. Föreningsidrotten ska enligt Riksidrottsförbundet utgå från barnkonventionen och bör därför arbeta med frågor som rör barn och ungas rätt till inflytande. Syftet med studien var att beskriva flickornas perspektiv på inflytande och delaktighet i sin idrottsförening och att sedan belysa det med hjälp av ett barnperspektiv. Fokusgruppsdiskussioner användes för att undersöka problemområdet. Tio deltagare delades in i två olika fokusgrupper som diskuterade i cirka en halvtimma var. Deltagarna var 13-14 åriga flickor som är aktiva i en fotbollsförening i Göteborgsområdet. Undersökningen resulterade i sex kategorier som speglar de teman och variationer som framkom efter en innehållsanalys. Kategorierna var ’Att alla får möjlighet att vara med och bestämma’, ’Vikten av delaktighet’, ’Uppfattad delaktighet i idrottsföreningen’, ’Uppfattad delaktighet i laget’, ’Önskan om ökad delaktighet i föreningen och i laget’ samt ’Att problematisera delaktighet’. Tolkningen som gjordes av resultatet var att ungdomarna uppfattade sin delaktighet som låg och hade önskemål om att bli mer delaktiga i beslut som rör både deras egen lagverksamhet och hela klubben. Delaktigheten uppfattades vara något högre i laget men ansågs ändå vara för låg. Förslag till fortsatt forskning inom området är att genomföra mer omfattande studier som inkluderar både fler lag samt tränares och styrelsers erfarenheter och uppfattningar angående problemområdet.sv
dc.language.isoswesv
dc.relation.ispartofseriesHälsopromotionsprogrammet inriktning idrottsvetenskap HPIsv
dc.relation.ispartofseriesVT 2012sv
dc.subjectDelaktighetsv
dc.subjectbarns perspektivsv
dc.subjectungdomarsv
dc.subjectfokusgruppsdiskussionsv
dc.titleIdrott och delaktighet ur barns perspektiv och ett barnperspektivsv
dc.title.alternativeEn kvalitativ studie av hur flickor uppfattar delaktighet i en idrottsföreningsv
dc.typeText
dc.setspec.uppsokSocialBehaviourLaw
dc.type.uppsokM2
dc.contributor.departmentUniversity of Gothenburg/Department of Food and Nutrition, and Sport Scienceeng
dc.contributor.departmentGöteborgs universitet/Institutionen för kost- och idrottsvetenskapswe
dc.type.degreeStudent essay


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record