Show simple item record

dc.contributor.authorMaletic, Ante
dc.contributor.authorStrömbäck, Joakim
dc.date.accessioned2012-10-23T14:36:18Z
dc.date.available2012-10-23T14:36:18Z
dc.date.issued2012-10-23
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/2077/30708
dc.description.abstractDenna uppsats är en studie i syfte att undersöka om Lgr11 kan innebära förändringar för lärare. Hur lärare förhåller sig till begrepp som hälsa och fysisk hälsa? Om det finns en klar definition av vad fysisk hälsa är? Samt vad lärare anser om att Lgr11 betonar fysisk hälsa och fysiska förmågor? Vi vill via läroplansteoretisk utgångspunkt på transformeringsplanet se på hur lärarna tolkar läroplanerna, för att få en uppfattning om hur lärarna inom idrott och hälsa förhåller sig till sitt yrkes stadgar. Då vår studie fokuserar på idrottslärares uppfattningar om den nya läroplanen (Lgr11), ville vi få fram fördjupad och unik information hos dessa lärare. Vi valde därav en kvalitativ ansats i form av semistrukturerade intervjuer. Det som framkom i vår studie var att lärarna hade en positiv syn på Lgr11 och dess utformning, vilket är i motsats mot vad vi sett i tidigare forskning. Lärarnas positiva syn grundas i att de ser Lgr11 som mer konkret med en tydligare struktur än tidigare läroplan. Man kan uttyda att lärarna i många fall förstärker sin positiva bild av Lgr11 genom att även kritisera samma aspekter i förhållande till tidigare läroplan Lpo94. Att Lgr 11 framhäver en starkare betoning mot fysisk hälsa och fysiska förmågor inom ämnet idrott och hälsa är lärarna positiva till och tros bero på att ungdomar rör på sig mindre.sv
dc.language.isoswesv
dc.relation.ispartofseriesLärarprogrammet i idrott och hälsa IDG350sv
dc.relation.ispartofseriesVT 2012sv
dc.subjectfysisk hälsasv
dc.subjecthälsasv
dc.subjectidrott och hälsasv
dc.subjectLgr11sv
dc.titleLgr 11sv
dc.title.alternativeIdrott och hälsa lärares uppfattningar om den nya läroplanensv
dc.typeText
dc.setspec.uppsokSocialBehaviourLaw
dc.type.uppsokM2
dc.contributor.departmentUniversity of Gothenburg/Department of Food and Nutrition, and Sport Scienceeng
dc.contributor.departmentGöteborgs universitet/Institutionen för kost- och idrottsvetenskapswe
dc.type.degreeStudent essay


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record