GUPEA >
Sahlgrenska Academy / Sahlgrenska akademin >
Institute of Health and Care Sciences / Inst för vårdvetenskap och hälsa >
Licentiatavhandlingar / Institutionen för vårdvetenskap och hälsa >

Patienters delaktighet - en studie om vård i livets slutskede


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/2077/30692

Files in This Item:

File Description SizeFormat
gupea_2077_30692_1.pdfLicentiatsavhandling262KbAdobe PDF
View/Open
Title: Patienters delaktighet - en studie om vård i livets slutskede
Authors: Lindström, Irma
Issue Date: 2007
Extent: 53 s.
Publication type: licentiate thesis
Publisher: Institutionen för vårdvetenskap och hälsa, Göteborgs universitet
Keywords: autonomi
dokumentation
innehållsanalys
livets slutskede
patienters delaktighet
Abstract: Utifrån ett samhälleligt synsätt om autonomi blir döendet ett individuellt projekt för människor i livets slutskede men när vi närmar oss döden ökar istället vårt beroende av andra personer, inte minst till professionella vårdgivare. Grunden för detta synsätt utgörs av den autonoma människan som är bemyndigad att självständigt fatta beslut om utformningen av sin livssituation. På detta sätt har begreppet delaktighet hamnat i fokus. Syftet med denna avhandling var att undersöka hur patienters de... more
ISBN: 978-91-633-0687-7
URI: http://hdl.handle.net/2077/30692
Appears in Collections:Licentiatavhandlingar / Institutionen för vårdvetenskap och hälsa

 

 

© Göteborgs universitet 2011