GUPEA >
Student essays / Studentuppsatser >
School of Global Studies / Institutionen för globala studier >
Kandidatuppsatser >
Humanekologi >

Kretslopp från bord till jord: Studie av metoder som återför mest näring och minst skadliga ämnen till åkrarna


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/2077/30677

Files in This Item:

File Description SizeFormat
gupea_2077_30677_1.pdf894KbAdobe PDF
View/Open
Title: Kretslopp från bord till jord: Studie av metoder som återför mest näring och minst skadliga ämnen till åkrarna
Authors: Nyberg, David
Issue Date: 18-Oct-2012
Degree: Student essay
Series/Report no.: Humanekologi
2012:5
Keywords: avloppsslam, slamspridning, kretslopp, näringsåterföring, fosfor, kväve
Abstract: För att återföra växtnäringen i det avloppsslam som produceras på de svenska avloppsreningsverken sprider man sedan länge en del av slammet på åkermark. Sedan mitten av åttiotalet har slamspridningen i omgångar ifrågasatts, med motiveringen att slammet förutom växtnäringsämnen från fekalier och urin även innehåller ämnen som inte borde spridas i naturen. Trots att debatten om slamspridning har pågått länge är den fortfarande aktuell. Regeringen har på nytt givit Naturvårdsverket i uppdrag att ut... more
URI: http://hdl.handle.net/2077/30677
Appears in Collections:Humanekologi

 

 

© Göteborgs universitet 2011