GUPEA >
Student essays / Studentuppsatser >
Department of Swedish / Institutionen för svenska språket >
B-uppsatser (Department of Swedish / Institutionen för svenska språket) >

Din jävel! Vokativa nominalfraser med possessivpronomen


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/2077/30659

Files in This Item:

File Description SizeFormat
gupea_2077_30659_1.pdf173KbAdobe PDF
View/Open
Title: Din jävel! Vokativa nominalfraser med possessivpronomen
Authors: Jeppson, Per Anders
Issue Date: 16-Oct-2012
Degree: Student essay
Series/Report no.: B-uppsats
Keywords: konstruktionsgrammatik
possesivpronomen
korpusundersökning
Abstract: Uppsatsens syfte har varit att undersöka hur den grammatiska konstruktionen för fraser av typen din jävla idiot används. Resultatet av denna undersökning har legat till grund för utarbetandet av en databaspost åt en databas över grammatiska konstruktioner, kallat konstruktikon. Undersökningen är gjord med hjälp av Språkbankens sökverktyg för korpusar, Korp. Resultatet visar att konstruktionen kan användas med såväl andra som första person pronomen och kan uttrycka såväl en negativ som en ... more
Description: Specialarbete, 7,5p Svenska språket, fortsättningskurs SV1203 Vt 2012 Handledare: Benjamin Lyngfelt
URI: http://hdl.handle.net/2077/30659
Appears in Collections:B-uppsatser (Department of Swedish / Institutionen för svenska språket)

 

 

© Göteborgs universitet 2011