GUPEA >
Student essays / Studentuppsatser >
Institute of Health and Care Sciences / Institutionen för vårdvetenskap och hälsa >
Kandidatuppsatser >

Kvinnlig omskärelse - upplevelser från mötet mellan patient och vårdpersonal


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/2077/30634

Files in This Item:

File Description SizeFormat
gupea_2077_30634_1.pdf334KbAdobe PDF
View/Open
Title: Kvinnlig omskärelse - upplevelser från mötet mellan patient och vårdpersonal
Other Titles: Female circumcision - experiences from the encounter between patient and health professionals
Authors: Lyckman, Line
Waltersson, Mathilda
Issue Date: 12-Oct-2012
Degree: Student essay
Keywords: Kvinnlig omskärelse, interkulturell kompetens, kommunikation, etnocentrism
Abstract: Inledning: Uppskattningsvis har mellan 100-140 miljoner flickor och kvinnor i hela världen blivit utsatta för kvinnlig omskärelse. Man uppskattar även att ytterligare ca tre miljoner flickor varje år riskerar att bli omskurna. I Sverige möter sjuksköterskan omskurna kvinnor inom många olika verksamheter i vården. För de flesta är kvinnlig omskärelse en svår tradition att möta. Det väcker känslor som ilska, avsky och en stor oförståelse. Dessa känslor kan många gånger vara ofrånkomliga, men i möt... more
URI: http://hdl.handle.net/2077/30634
Appears in Collections:Kandidatuppsatser

 

 

© Göteborgs universitet 2011