GUPEA >
Student essays / Studentuppsatser >
Department of Swedish / Institutionen för svenska språket >
Kandidatuppsatser (Department of Swedish / Institutionen för svenska språket) >

Pimpa din frukostmjölk En begriplighetsanalys av texten på mjölkpaketen


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/2077/30605

Files in This Item:

File Description SizeFormat
gupea_2077_30605_1.pdf670KbAdobe PDF
View/Open
Title: Pimpa din frukostmjölk En begriplighetsanalys av texten på mjölkpaketen
Authors: Burchard, Timmy
Issue Date: 11-Oct-2012
Degree: Student essay
Series/Report no.: Uppsats
Keywords: mjölk
begriplighet
mottagaranpassning
röst och kausalitet
Abstract: Denna uppsats behandlar texten som går att finna bak på Arlas mjölkförpackningar. Syftet med uppsatsen är att undersöka hur pass anpassad begripligheten i texterna på mjölkförpackningarna är, med en yngre målgrupp som den tänkta mottagaren. Med yngre målgrupp åsyftas personer som ännu inte gått ut gymnasiet. Grundtesen för undersökningen är att mottagaranpassning leder till ökad begriplighet, vilket undersöks utifrån tre frågeställningar som rör texternas lexikon, röst samt kausalitet. Dessa beg... more
Description: Specialarbete, 15 hp Svenska för blivande lärare, specialisering 2 LSV410 VT 2012 Handledare: Andreas Nord
URI: http://hdl.handle.net/2077/30605
Appears in Collections:Kandidatuppsatser (Department of Swedish / Institutionen för svenska språket)

 

 

© Göteborgs universitet 2011