GUPEA >
Student essays / Studentuppsatser >
Department of Swedish / Institutionen för svenska språket >
Kandidatuppsatser (Department of Swedish / Institutionen för svenska språket) >

Dyslexi + skola = svårt? En kvalitativ studie om dyslektikers upplevelser av skoltiden och lärares bemötande samt hur detta har påverkat deras självbild och självförtroende


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/2077/30604

Files in This Item:

File Description SizeFormat
gupea_2077_30604_1.pdf487KbAdobe PDF
View/Open
Title: Dyslexi + skola = svårt? En kvalitativ studie om dyslektikers upplevelser av skoltiden och lärares bemötande samt hur detta har påverkat deras självbild och självförtroende
Authors: Lilja, Malin
Issue Date: 11-Oct-2012
Degree: Student essay
Series/Report no.: Uppsats
Keywords: dyslexi
skola
bemötande
självbild
självförtroende
Abstract: Syftet med uppsatsen är att undersöka hur vuxna personer med diagnosen dyslexi har upplevt sin skoltid samt hur dyslexin och lärares bemötande kan ha påverkat deras självbild och självförtroende. För att undersöka detta intervjuas fyra personer i 20−30-årsåldern med diagnosen dyslexi. Samtalsintervjuerna är av halvstrukturerad karaktär, vilket ger ökat utrymme för respondenternas egna tankar och åsikter. Intervjuerna belyser framförallt respondenternas upplevelser av skoltiden och lärares bemöta... more
Description: Interdisciplinärt examensarbete inom lärarutbildningen, 15 hp Svenska språket, fördjupningskurs LSV410 Vt 2012 Handledare: Roger Källström
URI: http://hdl.handle.net/2077/30604
Appears in Collections:Kandidatuppsatser (Department of Swedish / Institutionen för svenska språket)

 

 

© Göteborgs universitet 2011