GUPEA >
Student essays / Studentuppsatser >
Department of Swedish / Institutionen för svenska språket >
Kandidatuppsatser (Department of Swedish / Institutionen för svenska språket) >

Retoriska mönster i nutida brottsdomar


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/2077/30599

Files in This Item:

File Description SizeFormat
gupea_2077_30599_1.pdf3253KbAdobe PDF
View/Open
Title: Retoriska mönster i nutida brottsdomar
Authors: Andersson, Kristina
Issue Date: 11-Oct-2012
Degree: Student essay
Series/Report no.: Uppsats
Keywords: argumentationsanalys
juridik
retorik
Abstract: Bakgrund och problem: I arbetet undersoks hur domstolar argumenterar i brottma.lsdomar. Kan man pasta att en domstol domer med hjarta och/eller hjarna? Hjarta i den meningen att kanslomassiga overvaganden tar styra vid domstolens bedomning av fallet och hjama i den meningen att logiska overvaganden i stallet far bestamma utgangen. Tanken, att domstolen domer med hjarna och hjarta, ar inte ny utan har funnits med sedan antiken. Da myntades de retoriska begreppen ethos, pathos och logos, so... more
Description: Specialarbete, 15 hp Svenska spraket, fdrdjupningskurs, SV1301 Vt 2012 Handledare: Barbro Wallgren Hemlin
URI: http://hdl.handle.net/2077/30599
Appears in Collections:Kandidatuppsatser (Department of Swedish / Institutionen för svenska språket)

 

 

© Göteborgs universitet 2011