GUPEA >
Student essays / Studentuppsatser >
Department of Swedish / Institutionen för svenska språket >
Kandidatuppsatser (Department of Swedish / Institutionen för svenska språket) >

Språkliga markörer för logiska samband i text En komparativ studie av satskonnektion i ett antal texter från nationella prov i svenska och svenska som andraspråk


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/2077/30589

Files in This Item:

File Description SizeFormat
gupea_2077_30589_1.pdfMarianne Wind kandidatuppsats507KbAdobe PDF
View/Open
Title: Språkliga markörer för logiska samband i text En komparativ studie av satskonnektion i ett antal texter från nationella prov i svenska och svenska som andraspråk
Authors: Wind, Marianne
Issue Date: 10-Oct-2012
Degree: Student essay
Series/Report no.: Uppsats
Keywords: textlingvistik
textbindning
satskonnektion
elevtexter
nationella prov i svenska och svenska som andraspråk
Abstract: Hur lever svenska gymnasieelever upp till de krav på att skriva sammanhängande text som ställs i de nationella kursproven i svenska B respektive svenska som andraspråk B? I denna textlingvistiska undersökning studeras satskonnektionen i 20 texter skrivna av elever med svenska som förstaspråk, respektive med arabiska som förstaspråk. Syftet är att finna mönster, likheter och skillnader såväl mellan som inom de båda grupperna av elever. För analysen används både Nyströms analysmodell (2001)... more
Description: Specialarbete, 15 hp Svenska som andraspråk, fördjupningskurs SSA133 Vt 2012 Handledare: Hans Landqvist Examinator: Rakel Johnson
URI: http://hdl.handle.net/2077/30589
Appears in Collections:Kandidatuppsatser (Department of Swedish / Institutionen för svenska språket)

 

 

© Göteborgs universitet 2011