GUPEA >
Student essays / Studentuppsatser >
Department of Business Administration / Företagsekonomiska institutionen >
Magisteruppsatser Företagsekonomiska institutionen >

Torrhamnsutveckling med Public-Private Partnerships


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/2077/30545

Files in This Item:

File Description SizeFormat
gupea_2077_30545_1.pdf1252KbAdobe PDF
View/Open
Title: Torrhamnsutveckling med Public-Private Partnerships
Authors: Rönnkvist, Patrik
Gustafsson, David
Issue Date: 4-Oct-2012
Degree: Student essay
Series/Report no.: Logistik
11/12:26
Keywords: Torrhamnar, Public-Private Partnerships, Rollfördelning, PPP-modeller
Abstract: Bakgrund och problem: Forskare menar att realisering av torrhamnskonceptet kan medföra en rad fördelar, men dessa är spridda på flera aktörer, inklusive privata och offentliga, varför en problematik uppstår kring fördelning av roller, insatser och nytta. Den offentliga och privata sidan måste samarbeta, genom så kallade Public-Private Partnerships (PPP) men motsättande målsättningar kan hindra utvecklingen. Utbudet av forskning och modeller för PPP vid infrastrukturutveckling är inriktad på bety... more
URI: http://hdl.handle.net/2077/30545
Appears in Collections:Magisteruppsatser Företagsekonomiska institutionen

 

 

© Göteborgs universitet 2011