GUPEA >
Student essays / Studentuppsatser >
School of Global Studies / Institutionen för globala studier >
Kandidatuppsatser >
Globala studier >

Flyktingrättsrörelsen i Sverige: Ur ett motståndsperspektiv


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/2077/30543

Files in This Item:

File Description SizeFormat
gupea_2077_30543_1.pdf636KbAdobe PDF
View/Open
Title: Flyktingrättsrörelsen i Sverige: Ur ett motståndsperspektiv
Authors: Bergman, Anneli
Issue Date: 4-Oct-2012
Degree: Student essay
Series/Report no.: Globala studier
2012:4
Abstract: Syftet med uppsatsen är att undersöka flyktingrättsrörelsen i Sverige ur ett motståndsperspektiv för att kunna kartlägga motståndsmetoder, svara på vad som utgör motmakten mot vilken motståndet riktas samt visa vilken roll rörelsen anser sig ha. Uppsatsen bygger på fem intervjuer med personer som är engagerade i några av rörelsens grupper, samt på litteraturstudier. Litteraturen kring rörelsen i Sverige har varit mycket bristfällig och därför är min uppsats fokus motiverad. Uppsatsen har fallit ... more
URI: http://hdl.handle.net/2077/30543
Appears in Collections:Globala studier

 

 

© Göteborgs universitet 2011