GUPEA >
Student essays / Studentuppsatser >
Department of Food and Nutrition, and Sport Science / Institutionen för kost- och idrottsvetenskap >
Magisteruppsatser >

Matbudskap i rollspel


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/2077/30540

Files in This Item:

File Description SizeFormat
gupea_2077_30540_1.pdf1406KbAdobe PDF
View/Open
Title: Matbudskap i rollspel
Other Titles: Unga kvinnors uppfattningar om mat och hälsa
Authors: Gisslevik, Emmalee
Issue Date: 4-Oct-2012
Degree: Student essay
Series/Report no.: Kostvetenskap
VT 2011
Keywords: Mat
hälsa
budskap
normer,
ungdomar
uppfattningar
rollspel
Abstract: Ungdomar befinner sig i en identitetsskapande process och lämnar barndomen med intryck, värderingar och vanor som sannolikt kommer att påverka dem även i vuxenlivet. De rör sig simultant mellan olika kulturer så som hemmet, skolan, vännerna, media samt andra fritidsrö-relser. Dessa arenor är alla ” kulturella kommunikatörer” som signalerar mängder av budskap och normer om mat och hälsa. Genom att studera vad ungdomarna själva uppfattar som nor-mer och budskap kan det hjälpa kostundervisare att f... more
URI: http://hdl.handle.net/2077/30540
Appears in Collections:Magisteruppsatser

 

 

© Göteborgs universitet 2011