GUPEA >
Student essays / Studentuppsatser >
Department of Law / Juridiska institutionen >
Magisteruppsatser >

Leverantörsrelaterade tilldelningskriterier i offentlig upphandling


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/2077/30522

Files in This Item:

File Description SizeFormat
gupea_2077_30522_1.pdf916KbAdobe PDF
View/Open
Title: Leverantörsrelaterade tilldelningskriterier i offentlig upphandling
Authors: Johansson, Mikael
Issue Date: 3-Oct-2012
Degree: Student essay
Series/Report no.: 2012:93
Keywords: Offentlig upphandling
Abstract: Denna uppsats undersöker om, och i så fall under vilka förutsättningar, det enligt EU-rätten är tillåtet att i en offentlig upphandling använda sig av tilldelningskriterier som utvärderar leverantörens och dess medarbetares erfarenhet och kvalifikationer, d.v.s. leverantörsrelaterade tilldelningskriterier. Uppsatsen undersöker också vilka effekter som ett nyligen publicerat förslag till nytt klassiskt upphandlingsdirektiv kan tänkas få på rättsläget rörande dessa kriterier. Dessutom analyserar u... more
URI: http://hdl.handle.net/2077/30522
Appears in Collections:Magisteruppsatser

 

 

© Göteborgs universitet 2011