Show simple item record

dc.contributor.authorOlofsson, Jessica
dc.contributor.authorPettersson, Julia
dc.date.accessioned2012-10-01T12:21:28Z
dc.date.available2012-10-01T12:21:28Z
dc.date.issued2012-10-01
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/2077/30476
dc.description.abstractEn förutsättning för att kroppen ska må bra är att man befinner sig i energibalans. Det är en viktig del för att kunna prestera och få en positiv utveckling med sin träning. Vid träning är kolhydrater och fett de största energigivarna. Efter ett hårt träningspass är kroppens glykogenlager tömda och behöver fyllas på. För optimal återhämtning bör kolhydrater samt en liten mängd protein intas direkt efter träningspasset. Detta för att träningens positiva effekter inte ska utebli och den eventuella nedbrytningen av befintlig muskelmassa ska upphöra. Tidigare forskning har inte lagt så mycket fokus på området återhämtning. Dock finns det studier som pekar på att de som tränar har mer allmän kunskap om kost än de som inte tränar. Denna studie undersöker hur vanorna kring återhämtningsmål ser ut. Studiens syfte var att kartlägga vanorna kring återhämtningsmål hos motionärer mellan 15 och 65 år. En kvantitativ metod valdes och datainsamlingsinstrumentet var en enkät bestående av 10 frågor med fasta svarsalternativ. Datainsamlingen genomfördes på tre olika träningscenter i centrala Göteborg och totalt 200 enkäter delades ut. Det var 168 enkäter som analyserades och resultatet visade att alla respondenter åt/drack inom två timmar efter avslutat träningspass. 30 procent av dessa åt/drack något inom 30 minuter. Bland dessa 30 procent var proteinpulver det mest populära återhämtningsmålet, bland resterande respondenter var större måltid mest förekommande. Orsaken till att inta återhämtningsmål varierade med träningsfrekvens, träningsform och mål med träningen. Resultatet visade bland annat att ju fler gånger i veckan man tränade desto viktigare blev snabbare återhämtning eller ökad muskeluppbyggnad som orsak till återhämtningsmålet.sv
dc.language.isoswesv
dc.relation.ispartofseriesKost- och friskvårdsprogrammetsv
dc.relation.ispartofseriesVT 2011sv
dc.subjectÅterhämtningsmålsv
dc.subjectfysisk aktivitetsv
dc.subjectkostsv
dc.subjectmotionärersv
dc.subjectprestationsv
dc.titleAre bananas for monkeys? Motionärers vanor kring återhämtningsmålsv
dc.typeText
dc.setspec.uppsokSocialBehaviourLaw
dc.type.uppsokM2
dc.contributor.departmentUniversity of Gothenburg/Department of Food and Nutrition, and Sport Scienceeng
dc.contributor.departmentGöteborgs universitet/Institutionen för kost- och idrottsvetenskapswe
dc.type.degreeStudent essay


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record