GUPEA >
Student essays / Studentuppsatser >
Department of education and special education / Institutionen för pedagogik och specialpedagogik, IPS (2010-) >
Magisteruppsatser (IPS) >

"De något svagare barnen". En diskursanalys om diagnos- och bedömningsmaterial i förskolan


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/2077/30463

Files in This Item:

File Description SizeFormat
gupea_2077_30463_1.pdf379KbAdobe PDF
View/Open
Title: "De något svagare barnen". En diskursanalys om diagnos- och bedömningsmaterial i förskolan
Authors: Kylli Persson, Mia
Issue Date: 1-Oct-2012
Degree: Student Essay
Series/Report no.: Magisteruppsats
VT12-IPS-09 SPP600
Keywords: kritisk diskursanalys
diagnos
bedömning
TRAS
förskola
Abstract: Syfte: I förskolan används diagnos- och bedömningsmaterial för att dokumentera barn utveckling.. Ett vanligt förekommande material är TRAS- Tidig Registrering Av Språk som används till att kartlägga barns språkliga utveckling. Studien syftar till att synliggöra och analysera hur barn som anses ha språksvårigheter beskrivs i TRAS materialet. Frågeställningarna i studien är: Vilka identitetspositioner finns i TRAS materialet? Hur beskrivs åtgärder som föreslås för barn som anses ha språ... more
URI: http://hdl.handle.net/2077/30463
Appears in Collections:Magisteruppsatser (IPS)

 

 

© Göteborgs universitet 2011