GUPEA >
Student essays / Studentuppsatser >
Institute of Health and Care Sciences / Institutionen för vårdvetenskap och hälsa >
Kandidatuppsatser >

Vem vill ha röda grönsaker? En kritisk granskning av boende- och närmiljö för personer med autismspektrumstörning


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/2077/30454

Files in This Item:

File Description SizeFormat
gupea_2077_30454_1.pdf220KbAdobe PDF
View/Open
Title: Vem vill ha röda grönsaker? En kritisk granskning av boende- och närmiljö för personer med autismspektrumstörning
Authors: Nilsson, Per
Issue Date: 27-Sep-2012
Degree: Student essay
Abstract: Bakgrund: Personer med autismspektrumtillstånd och som uppbär stöd ifrån LSS har ett omvårdnadsbehov som skall tillgodoses under patientansvarig sjuksköterskas ansvar. Autismspektrumtillstånd är en neuropsykiatrisk funktionsnedsättning som vanligtvis har en genetisk bakgrund, med som också kan ha andra orsaker. Problemformulering: Personer med autismspektrumtillstånd bor ofta i en miljö som inte är utformad och planerad utifrån det behov som deras funktionsnedsättning utgör. Syfte: Arbetets sy... more
URI: http://hdl.handle.net/2077/30454
Appears in Collections:Kandidatuppsatser

 

 

© Göteborgs universitet 2011