GUPEA >
Student essays / Studentuppsatser >
School of Global Studies / Institutionen för globala studier >
Kandidatuppsatser >
Humanekologi >

Livet bortom arbetslinjen: visioner för nya förhållningssätt till arbete som strävar åt jämlikhet och omsorg om miljön


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/2077/30445

Files in This Item:

File Description SizeFormat
gupea_2077_30445_1.pdf317KbAdobe PDF
View/Open
Title: Livet bortom arbetslinjen: visioner för nya förhållningssätt till arbete som strävar åt jämlikhet och omsorg om miljön
Authors: Pettersson, Marita
Issue Date: 27-Sep-2012
Degree: Student essay
Series/Report no.: Humanekologi
2012:4
Abstract: Att skapa arbete är idag den störta frågan på den politiska dagordningen. Arbetslösheten är ett problem eftersom arbetet, för de flesta, är källan till försörjning. Men arbetsbrist i sig skulle inte behöva vara ett problem, tvärtom är en utav drivkrafterna bakom teknikutvecklingen att vi ska slippa jobba så mycket. Men istället för att minska arbetsbelastningen har vi ökat produktionen och konsumtionen så att vi nu använder både mänskliga resurser och naturresurser på ett sätt som ökar ojämli... more
URI: http://hdl.handle.net/2077/30445
Appears in Collections:Humanekologi

 

 

© Göteborgs universitet 2011