GUPEA >
Student essays / Studentuppsatser >
Department of Business Administration / Företagsekonomiska institutionen >
Magisteruppsatser Företagsekonomiska institutionen >

Internt upparbetade elitfotbollsspelare -En tillgång eller kostnad?


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/2077/30413

Files in This Item:

File Description SizeFormat
gupea_2077_30413_1.pdf276KbAdobe PDF
View/Open
Title: Internt upparbetade elitfotbollsspelare -En tillgång eller kostnad?
Authors: Andersson, Arvid
Jonsson, Mattias
Issue Date: 25-Sep-2012
Degree: Student essay
Series/Report no.: Externredovisning
11-12-107M
Abstract: Bakgrund och problemdiskussion: De senaste decennierna har andelen kunskapsföretag ökat i samhället. Det är personalstyrkan som, via sina kunskaper och färdigheter, är en grundförutsättning för att företaget ska kunna generera intäkter, vilket också är fallet för fotbollsklubbar. SvFF införde 2001 en elitlicens med krav på svenska elitfotbollsklubbars ekonomi. I denna elitlicens tilläts klubbarna att aktivera externa spelarförvärv som immateriella tillgångar i balansräkningen. Vi anser att... more
URI: http://hdl.handle.net/2077/30413
Appears in Collections:Magisteruppsatser Företagsekonomiska institutionen

 

 

© Göteborgs universitet 2011