GUPEA >
Student essays / Studentuppsatser >
Department of education and special education / Institutionen för pedagogik och specialpedagogik, IPS (2010-) >
Masteruppsatser (IPS) >

Vilka är de andra? SFI-deltagares konstruktioner av vi och de andra


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/2077/30323

Files in This Item:

File Description SizeFormat
gupea_2077_30323_1.pdf309KbAdobe PDF
View/Open
Title: Vilka är de andra? SFI-deltagares konstruktioner av vi och de andra
Authors: Angwald Brunke, Susanne
Issue Date: 19-Sep-2012
Degree: Student Essay
Series/Report no.: Masteruppsats
VT12-IPS-03 PDA253
Keywords: integration
inkludering
segregation
investment
postkolonial
andraspråksinlärning
exkludering
Abstract: Inledning: Såväl politiker, som media och många andra kritiserar undervisningen av svenska för invandrare (SFI) kraftigt, det diskuteras att invandrarna inte lär sig svenska i önskvärd omfattning och integrationen av de nyinkomna går dåligt. Studien har därför velat undersöka dessa frågor SFI-deltagarnas syn på andraspråksinlärning och deras integration. Syfte: Studien avser att undersöka vad SFI-deltagare anser om SFI:s medverkan till integration och andraspråksinlärning i det svenska samhä... more
URI: http://hdl.handle.net/2077/30323
Appears in Collections:Masteruppsatser (IPS)

 

 

© Göteborgs universitet 2011