GUPEA >
Student essays / Studentuppsatser >
School of Global Studies / Institutionen för globala studier >
Kandidatuppsatser >
Humanekologi >

Traditionell Ekologisk Kunskap – ett verktyg för en hållbar framtid?: Ett brukarperspektiv på användandet av Traditionell Ekologisk Kunskap


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/2077/30300

Files in This Item:

File Description SizeFormat
gupea_2077_30300_1.pdf1016KbAdobe PDF
View/Open
Title: Traditionell Ekologisk Kunskap – ett verktyg för en hållbar framtid?: Ett brukarperspektiv på användandet av Traditionell Ekologisk Kunskap
Authors: Petersson, Kristin
Issue Date: 18-Sep-2012
Degree: Student essay
Series/Report no.: Humanekologi
2012:2
Abstract: Vi står idag inför stora utmaningar eftersom vår miljöpåverkan resulterat i en rad miljöproblem. För att få bukt med dessa måste vi hitta alternativa sätt att göra saker på. Vi måste konsumera mindre globalt och mer lokalt. Traditionell Ekologisk Kunskap(TEK), som är ett begrepp för praktisk, erfarenhetsbaserad kunskap om djur, växter och natur, kan kanske bidra till lösningar på problemen. Innan vårt jordbruk blev beroende av fossila bränslen arbetade långt fler än idag inom jordbruket och det ... more
URI: http://hdl.handle.net/2077/30300
Appears in Collections:Humanekologi

 

 

© Göteborgs universitet 2011