GUPEA >
Student essays / Studentuppsatser >
JMG - Department of Journalism, Media and Communication / Institutionen för journalistik, medier och kommunikation >
Kandidatuppsatser >

Mediemoral och nya medier - En studie om uppförandekoder kring smartphones


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/2077/30214

Files in This Item:

File Description SizeFormat
gupea_2077_30214_1.pdf601KbAdobe PDF
View/Open
Title: Mediemoral och nya medier - En studie om uppförandekoder kring smartphones
Authors: Moric, Amela
Issue Date: 7-Sep-2012
Degree: Student essay
Series/Report no.: Examensarbete
C808
Abstract: Denna uppsats syftar till att undersöka hur olika uppförandekoder ser ut kring användningen av smartphones samt hur olika generationer tar till sig och resonerar kring dessa uppförandekoder. Smartphones är det definierade nya mediet som människor bär med sig och använder överallt. Användningen av smartphones är stadigt ökande och har i viss mån också tagit över de traditionella mediernas roll som det centrala mediet. Det breda antagandet av smartphones visar att vi troligtvis måste ompröva våra ... more
URI: http://hdl.handle.net/2077/30214
Appears in Collections:Kandidatuppsatser

 

 

© Göteborgs universitet 2011