GUPEA >
Student essays / Studentuppsatser >
Institute of Health and Care Sciences / Institutionen för vårdvetenskap och hälsa >
Magisteruppsatser / Institutionen för vårdvetenskap och hälsa >

Bilden av den medvetslösa patienten. Intensivvårdssjuksköterskors beskrivningar av hur de lär känna den medvetslösa patienten.


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/2077/30211

Files in This Item:

File Description SizeFormat
gupea_2077_30211_1.pdf247KbAdobe PDF
View/Open
Title: Bilden av den medvetslösa patienten. Intensivvårdssjuksköterskors beskrivningar av hur de lär känna den medvetslösa patienten.
Other Titles: The image of the unconscious patient. Intensive Care Nurses' descriptions of how they get to know the unconscious patient.
Authors: Kjellberg, Anna
Issue Date: 7-Sep-2012
Degree: Student essay
Keywords: caring
family
intensive care
knowing the patient
unconscious
unresponsive
Abstract: Introduktion: Att lära känna patienten innebär både att lära känna patienten som person och att lära känna patientens fysiska reaktionsmönster. Att möta patientens livsvärld innebär att både patientens, de närståendes och sjuksköterskans perspektiv inkluderas och förstås som ett sammanhang. Att vara medvetslös innebär att inte reagera på någon form av tilltal eller fysiska stimuleringar. Syfte: Syftet med studien är att beskriva hur intensivvårdssjuksköterskan lär känna sin medvetslösa patient ... more
URI: http://hdl.handle.net/2077/30211
Appears in Collections:Magisteruppsatser / Institutionen för vårdvetenskap och hälsa

 

 

© Göteborgs universitet 2011