Show simple item record

dc.contributor.authorEineren, Fanny
dc.date.accessioned2012-09-07T08:59:30Z
dc.date.available2012-09-07T08:59:30Z
dc.date.issued2012-09-07
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/2077/30210
dc.description.abstractTitel: ”Hur ska jag gå tillväga?” En kvalitativ studie om ungdomars informationssökningsprocess. Författare: Fanny Eineren. Handledare: Magnus Fredriksson. Uppdragsgivare: Athlete School Advisor. Kurs: Examensarbete i Medie – och Kommunikationsvetenskap. Institution: Institutionen för journalistik, medier och kommunikation, JMG. Sidantal: 44 (exklusive referenslista & bilagor) Antal ord: 18 227 (exklusive referenslista & bilagor) Syfte: Att studera hur ungdomar söker information och hur detta kan förstås i ett socialt sammanhang. Metod: Den kvalitativa samtalsintervjun. Material: Studien bygger på 8 stycken samtalsintervjuer med ungdomar som någon gång haft för avsikt att kombinera studier och idrott i USA. Sex av respondenterna ska åka till USA i år eller nästa år. En av respondenterna studerar för tillfället i USA och den sista hade för avsikt att åka men kom aldrig iväg. Huvudresultat: Min studie har visat att målgruppen har ett konstant informationsbehov genom hela informationssökningsprocessen. Detta eftersom nya frågor hela tiden uppkommer. Målgruppens informationsbehov består framförallt av två områden. Dels har de ett behov av allmän information och dels har de ett behov av specifik information så som vad som krävs av dem. För att finna information använder de flera informationskanaler. Studien visar att den informationskanal som målgruppen framförallt föredrar är personer som för tillfället studera och idrottar i USA. Av den anledningen behöver företaget förbättra kopplingen mellan blivande och nuvarande studenter. Slutligen visar studien att målgruppens val och meningsskapande till stor del grundar sig i deras habitus och symboliska kapital.sv
dc.language.isoswesv
dc.relation.ispartofseriesExamensarbetesv
dc.relation.ispartofseriesC805sv
dc.subjecthabitus och symboliskt kapitalsv
dc.subjectSense-making approachsv
dc.subjectmeningsskapandesv
dc.subjectinformationskanalersv
dc.subjectinformationssökningsv
dc.subjectinformationsbehovsv
dc.subjectInformationssökningsprocesssv
dc.title”Hur ska jag gå tillväga?” En kvalitativ studie om ungdomars informationssökningsprocess.sv
dc.typeText
dc.setspec.uppsokSocialBehaviourLaw
dc.type.uppsokM2
dc.contributor.departmentGöteborgs universitet/Institutionen för journalistik, medier och kommunikationswe
dc.contributor.departmentGöteborg University/Department of Journalism, Media and Communicationeng
dc.type.degreeStudent essay


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record