GUPEA >
Student essays / Studentuppsatser >
Department of Political Science / Statsvetenskapliga institutionen >
Kandidatuppsatser/Bachelor theses >

Att mäta partiuppsättningar - En jämförelse mellan tre olika operationaliseringar


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/2077/30207

Files in This Item:

File Description SizeFormat
gupea_2077_30207_1.pdf1003KbAdobe PDF
View/Open
Title: Att mäta partiuppsättningar - En jämförelse mellan tre olika operationaliseringar
Authors: Markstedt, Elias
Issue Date: 7-Sep-2012
Degree: Student essay
Abstract: Partiuppsättningsmodeller används mer och mer inom opinionsforskningen för att underlätta förståelsen och förklaringar av väljarbeteende. Tidigare modeller, som den populära partiidentifikationsmodellen, har visat sig alltmer oanvändbara i främst västeuropeisk politisk kontext, främst p.g.a. större väljarrörlighet och mer individualiserade röstningsmönster. Partiuppsättningsmodellen kan grovt delas in i två steg; 1) partiuppsättning, där en väljare valt ut ett eller flertal partier hon elle... more
URI: http://hdl.handle.net/2077/30207
Appears in Collections:Kandidatuppsatser/Bachelor theses

 

 

© Göteborgs universitet 2011