Show simple item record

dc.contributor.authorMagnusson, Anna
dc.date.accessioned2012-08-31T12:09:47Z
dc.date.available2012-08-31T12:09:47Z
dc.date.issued2012-08-31
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/2077/30171
dc.description.abstractBakgrund: Individualiseringen är något det talas om alltmer i dagens samhälle, men som samtidigt är vetenskapligt omtvistad, vilket visar på någon typ av paradox. Denna studie tar utgångspunkt i individualiseringen som diskurs, och vill undersöka om och hur den påverkat framställningar i samhällskunskapsböcker. Därmed prövas också teorin om läroboken som ett snabbföränderligt medium när det gäller politiskt laddade frågor. Syfte: Syftet med uppsatsen är att undersöka i vilken utsträckning läroboksframställningar påverkas av samhälleliga diskurser, och att se huruvida individualiseringsdiskursen är en sådan typ av fråga som kan påverka framställningarna. Metod: Med en kvalitativ textanalys undersöks framställningar av arbetsliv och näringsliv i läroböcker i samhällskunskap för gymnasiet. Som analysinstrument används dimensionerna individfokus/kollektivfokus samt uttryck för individualism/uttryck för kollektivism. Sammanlagt sex böcker analyseras, två utgivna ca 1990, två utgivna ca 2000 och två utgivna ca 2010. Resultat: Individualiseringsdiskursen har påverkat framställningar i läroböcker. 1990 och 2000 var kollektivfokus och uttryck för kollektivism dominerande i böckerna. 2010 hade framställningarna blivit övervägande individfokuserade, och det gick att se fler uttryck för individualism än vid de tidigare tidsnedslagen. Teorin om läroböcker som snabbföränderligt medium när det gäller vissa frågor får alltså stöd i denna studie.sv
dc.language.isoswesv
dc.relation.ispartofseriesShksv
dc.subjectindividualismsv
dc.subjectkollektivismsv
dc.subjectdiskurssv
dc.subjecttextanalyssv
dc.subjectläroboksv
dc.titleIndividen och kollektivet i läroböcker - en kvalitativ studie av framställningar av arbetsliv och näringsliv i läroböcker i samhällskunskapsv
dc.typeText
dc.setspec.uppsokSocialBehaviourLaw
dc.type.uppsokM2
dc.contributor.departmentGöteborgs universitet/Statsvetenskapliga institutionenswe
dc.contributor.departmentUniversity of Gothenburg/Department of Political Scienceeng
dc.type.degreeStudent essay


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record