Show simple item record

dc.contributor.authorHelgesson, Fatima
dc.date.accessioned2012-08-28T12:18:01Z
dc.date.available2012-08-28T12:18:01Z
dc.date.issued2012-08-28
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/2077/30152
dc.descriptionAn individual's social capital consists largely of the social networks that may consist of family, friends and acquaintances. The social network is of great significance on older people's physical and mental health. Aim: The overall purpose is to examine the knowledge of social network and the health of the elderly. Method: Litterature review, using three different databases, CINAHL, PubMed and Scoupus for searching of articles, with different combinations of keywords. Results: Different types of social networks have both positive and negative effects on health. Lack of participation in society and in different social contexts is associated with poorer self-rated health and depression. Good social networks and good relationships with friends proved to affect well-being and health in a positive way. However, it was found that good relationships with family and children were not affected in the same manner. Discussion/Conclusion: The findings that emerged from this study confirm other previous studies done by other researchers in the field. Elderly who were involved in networks with higher social capital had better health. It is important to prevent social isolation of older people in the ongoing public health efforts and that the older people will feel involved and have influence in society which is one of the most fundamental prerequisites for health. One should also pay attention to how the various networks are built up, which affects the health of the elderly and their well-being in different ways.sv
dc.description.abstractEn individs sociala kapital utgörs till stor del av det sociala nätverk som kan bestå av familj, vänner och bekanta. Det sociala nätverket har en viktig betydelse för äldres fysiska och psykiska hälsa. Syfte: Det övergripande syftet är att undersöka kunskapsläget mellan socialt nätverk och äldres hälsa. Metod: En litteraturöversikt gjordes med hjälp utav databaserna CINAHL, PubMed och Scoupus söktes artiklar med sökord som kombinerats på olika sätt. Resultat: Olika typer av sociala nätverk har både positiv och negativ effekt på hälsan. Brist på delaktighet i samhället och i olika sociala sammanhang har ett samband med sämre självskattad hälsa och depression. Bra sociala nätverk och goda relationer med vänner visade att det påverkade välbefinnandet och hälsan på ett positivt sätt, däremot så fann man att goda kontakter med släkt och barn inte alls påverkade på samma sätt. Diskussion/Slutsats: Fynden som framkommit i denna studie bekräftar tidigare studier som gjorts av andra forskare inom området. Äldre som var delaktiga i nätverk med större socialt kapital hade bättre hälsa. Det är viktigt att motverka social isolering av äldre i det fortsatta folkhälsoarbetet och att de får känna sig delaktiga och har inflytande i samhället vilket är en av de mest grundläggande förutsättningarna för folkhälsan. Uppmärksammas bör även hur de olika nätverken byggs upp, vilka som ingår där då detta påverkar äldres hälsa och välbefinnande på olika sätt.sv
dc.language.isoswesv
dc.relation.ispartofseriesFolkhälsovetenskapligt programsv
dc.subjectsocialt nätverk, socialt kapital, hälsa, äldresv
dc.subjectsocial capital, social network, health, elderly peoplesv
dc.titleVilken inverkan har socialt nätverk på äldres hälsa? En litteraturöversikt om socialt nätverk och äldres hälsasv
dc.title.alternativeWhat impact has social network on the health of older people? A literature review on social networks and health of the elderlysv
dc.typeText
dc.setspec.uppsokMedicine
dc.type.uppsokM2
dc.contributor.departmentGöteborg University/Department of Medicineeng
dc.contributor.departmentGöteborgs universitet/Institutionen för medicinswe
dc.type.degreeStudent essay


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record