Show simple item record

dc.contributor.authorWinsa, Johanna
dc.date.accessioned2012-08-22T12:06:51Z
dc.date.available2012-08-22T12:06:51Z
dc.date.issued2012-08-22
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/2077/30139
dc.description.abstractÄmnesord: Earnings management, loan loss provisions, konstaterad kreditförlust, Basel II, kapitaltäckning, bank, noterade, onoterade Bakgrund och problem: Justering av resultatposten loan loss provisions är ett vanligt förekommande verktyg för earnings management inom banksektorn. För att öka stabiliteten inom bankväsendet så infördes kapitaltäckningsregleringarna Basel I år 1988 och år 2007 uppföljaren Basel II. Den senare antog en mer principbaserad roll och innebar en ökad kontroll och tillsyn av banker. Det är därför intressant att studera huruvida Basel II har haft någon effekt på redovisningens kvalitet och därmed lett till reducerad earnings management. Syfte: Studiens övergripande syfte är att undersöka effekterna av genomförandet av kapitalregleringen Basel II på resultatposten loan loss provisions och earnings management inom det svenska bankväsendet. Vidare studeras noterade samt onoterade banker för att utröna om det föreligger en skillnad i dess sätt att hantera loan loss provisions. Metod: För att uppnå syftet med studien så har en kvantitativ metod tillämpats. Data har samlats in från årsredovisningar för att uppnå bästa möjliga kvalitet på underlaget. De poster som samlats in är; loan loss provisions, konstaterad kreditförlust samt storlek i form av totala tillgångar. En regressionsmodell har sedan utgjort grunden för resultatet i den empiriska undersökningen. Resultat och slutsatser: Sammantaget tyder resultatet på att Basel II inte har haft en statistiskt signifikant påverkan på loan loss provisions och dess prognostisering av konstaterad kreditförlust. Detta tyder på ett oförändrat utövande av earnings management genom att justera loan loss provisions. Vidare visar resultatet en signifikant skillnad mellan noterade och onoterade bankers och dess redovisning av loan loss provisions.sv
dc.language.isoswesv
dc.relation.ispartofseriesExternredovisningsv
dc.relation.ispartofseries11-12-95Msv
dc.titleEarnings Management & Loan Loss Provisions?sv
dc.typeText
dc.setspec.uppsokSocialBehaviourLaw
dc.type.uppsokH1
dc.contributor.departmentUniversity of Gothenburg/Department of Business Administrationeng
dc.contributor.departmentGöteborgs universitet/Företagsekonomiska institutionenswe
dc.type.degreeStudent essay


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record