GUPEA >
Student essays / Studentuppsatser >
Department of Computer Science and Engineering / Institutionen för data- och informationsteknik >
Kandidatuppsatser >

En jämförelse av Java och Erlang för nätverksbaserade verktyg


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/2077/30087

Files in This Item:

File Description SizeFormat
gupea_2077_30087_1.pdf652KbAdobe PDF
View/Open
Title: En jämförelse av Java och Erlang för nätverksbaserade verktyg
Authors: Sjösten, Alexander
Persson, Christoffer
Utbult, Oscar
Olofsson, Johan
Sjöblom, Johan
Ullström, Håkan
Issue Date: 9-Aug-2012
Degree: Student essay
Abstract: Denna rapport har för avsikt att utreda tekniska lösningar och programmeringsspråk som kan vara lämpliga att använda vid utveckling av ett administrationsverktyg som ska användas över internet. De huvudsakliga kraven för verktyget är säkerhet och tillförlitlighet. Huvudsakligt fokus ligger på två programmeringsspråk, Java och Erlang. Deras virtuella maskiner, syntax, standardbibliotek samt feltolerans är några av aspekter som presenteras. Därutöver har olika lösningar för kryptering, minnesha... more
URI: http://hdl.handle.net/2077/30087
Appears in Collections:Kandidatuppsatser

 

 

© Göteborgs universitet 2011