GUPEA >
Sahlgrenska Academy / Sahlgrenska akademin >
Institute of Medicine / Institutionen för medicin >
Occupational and Environmental Medicine / Arbets- och miljömedicin >
Arbete och Hälsa >

Segmentering och integrering- om mäns och kvinnors gränssättningsstrategier i högkvalificerat arbete


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/2077/29983

Files in This Item:

File Description SizeFormat
gupea_2077_29983_1.pdf290KbAdobe PDF
View/Open

Print version of this publication can be ordered.
Price:
 100 kr. Costs for postage and packing, and in some cases MOMS (VAT), will be added.

Order this publication

Title: Segmentering och integrering- om mäns och kvinnors gränssättningsstrategier i högkvalificerat arbete
Authors: Mellner, Christina
Aronsson, Gunnar
Kecklund, Göran
Issue Date: 2012
Extent: 24 s
Publication type: report
Publisher: Arbets- och miljömedicin, Göteborgs universitet
Series/Report no.: Arbete och Hälsa, vetenskaplig skriftserie
2012;46(4)
Keywords: Gränser, integrering, segmentering, kön, balans i livet, arbetsvillkor.
Abstract: Gränssättningsstrategier undersöktes bland män och kvinnor (n=673) i högkva-lificerade arbeten där gränserna mellan arbete och livet utanför arbetet kan beskrivas som svaga. Sociodemografiska och arbetsrelaterade faktorer för de två strategierna, segmentering respektive integrering, undersöktes samt vilka av dessa faktorer som åtskiljer de som anser sig lyckas respektive inte lyckas med sin valda strategi. Resultaten visade att valet av segmenteringsstrategin klart dominerade, endast 18 ... more
ISBN: 978-91-85971-38-1
ISSN: 0346-7821
URI: http://hdl.handle.net/2077/29983
Appears in Collections:Arbete och Hälsa

 

 

© Göteborgs universitet 2011