GUPEA >
Sahlgrenska Academy / Sahlgrenska akademin >
Institute of Medicine / Institutionen för medicin >
Occupational and Environmental Medicine / Arbets- och miljömedicin >
Arbete och Hälsa >

Kunskapsöversikt kring samhällsekonomiska kostnader för arbetsskador


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/2077/29982

Files in This Item:

File Description SizeFormat
gupea_2077_29982_1.pdf407KbAdobe PDF
View/Open

Print version of this publication can be ordered.
Price:
 100 kr. Costs for postage and packing, and in some cases MOMS (VAT), will be added.

Order this publication

Title: Kunskapsöversikt kring samhällsekonomiska kostnader för arbetsskador
Authors: Sjögren Lindquist, Gabriella
Wadesjö, Eskil
Issue Date: 2012
Extent: 62 s
Publication type: report
Publisher: Arbets- och miljömedicin, Göteborgs universitet
Series/Report no.: Arbete och hälsa; Vetenskaplig skriftserie
2012;46(3)
Abstract: Arbetsmiljöproblem leder till betydande kostnader för individer och samhälle. En viktig del av arbetsmiljöproblemen är arbetsskadorna. Denna rapport startar med en genomgång av olika typer av kostnader för arbetsskador och för att före-bygga dem. Vi ger en översikt över den relativt begränsade nationalekonomiska forskningen på området, där merparten studier avser förhållanden i USA, och går därefter igenom olika kostnadsposter för den offentliga sektorns finanser. Det är alltså inte en öve... more
ISBN: 978-91-85971-36-7
ISSN: 0346-7821
URI: http://hdl.handle.net/2077/29982
Appears in Collections:Arbete och Hälsa

 

 

© Göteborgs universitet 2011