Show simple item record

dc.contributor.authorPetersson, Anderssv
dc.date.accessioned2012-07-20T07:27:12Z
dc.date.available2012-07-20T07:27:12Z
dc.date.issued2012sv
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/2077/29979
dc.description.abstractSyftet med uppsatsen är att undersöka och peka på hur historieundervisning lättare kan bedrivas utomhus i stadsmiljö på historiska platser med digitala hjälpmedel, samt att peka på fördelar och nackdelar med utomhuspedagogik. Huvudfrågorna som styr uppsatsen är; Vilka digitala möjligheter finns för att bedriva mer historieundervisning utomhus? Vilka fördelar och nackdelar finns det med att lämna klassrummet ur ett utomhus- och historiepedagogiskt perspektiv? Undersökningen har genomförts med kvalitativa intervjuer med pedagoger från flera olika områden; muséer med stadsvandringar, läromedelsförlag och Göteborgs Stad. Resultatet blev att det nu 011 finns en mängd digitala möjligheter att bedriva mer historieundervisning utomhus. Tekniken tar hela tiden fortlöpande steg framåt. Elever har oftast redan tillgång till tekniken och de använder sig av den frekvent. Vi kommer få se alltmer av möjligheter som det digitala erbjuder, speciellt från läromedelsförlagen. Det finns många goda skäl till att ta undervisning ut från klassrummet med stöd i läroplanen, ämnesplaner för historia, bland utomhuspedagoger och i sociokulturella tankegångar. De intervjuade pedagogerna gav många anledningar till att flytta ut ur klassrummen. Det handlar om att vara på plats och att lära av verkligheten och se spåren av det förflutna. Det är en stor pedagogisk vinst. Nackdelarna med att vistas utomhus handlar om väderberoende, koncentration och rädsla för att eleverna ska tappa fokus. Uppsatsen handlar om Göteborg men är i min mening generaliserbar på fler större städer. Det går att uttala sig allomfattande om fördelarna med att undervisa på det här viset. Dessutom behöver det inte bara gälla historia även om det visade sig extra fördelaktigt. Ämnen som samhällskunskap vore också lämpligt att bedriva mer på plats. För min egen del så har jag fått upp ögonen för det här sättet att undervisa och det är min förhoppning att den som läst uppsatsen också blir inspirerad att bedriva mer undervisning utomhus, gärna med digitala hjälpmedel.  sv
dc.language.isosvsv
dc.subjectIKTsv
dc.subjectdigitalismsv
dc.subjectläromedelsv
dc.subjectutomhuspedagogiksv
dc.subjecthistsv
dc.titleStaden som klassrumsv
dc.setspec.uppsokSocialBehaviourLawsv
dc.type.uppsokM2sv
dc.contributor.departmentGöteborgs Universitet/Institutionen för sociologi och arbetsvetenskapsv
dc.type.degreeStudent essaysv


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record