GUPEA >
Student essays / Studentuppsatser >
Utbildnings- och forskningsnämnden för lärarutbildning, UFL, (-2010) >
Kandidatuppsatser UFL(-2010) >

Hur använder man en interaktiv skrivtavla i förskolan?


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/2077/29977

Files in This Item:

File Description SizeFormat
gupea_2077_29977_1.pdf122KbAdobe PDF
View/Open
Title: Hur använder man en interaktiv skrivtavla i förskolan?
Authors: Dickson, James
Issue Date: 2012
Degree: Student essay
Keywords: förskola
IWB
SMARTboard
sociokulturell teori
Abstract: Sammanfattning: Syftet med denna studie var att få en inblick i hur man kan använda en interaktiv skrivtavla (ofta förkortad IWB) av märket SMARTboard i förskolan och även se om användningen kan kopplas till den sociokulturella lärandeteorin som rör samspel, interaktion och kommunikation mellan människor men även mellan människor och andra objekt, såkallade medierande redskap eller artefakter. Syftet preciseras i följande frågeställningar: - Hur tänker sig pedagogerna att IWB kan användas? - ... more
URI: http://hdl.handle.net/2077/29977
Appears in Collections:Kandidatuppsatser UFL(-2010)

 

 

© Göteborgs universitet 2011