GUPEA >
Student essays / Studentuppsatser >
Utbildnings- och forskningsnämnden för lärarutbildning, UFL, (-2010) >
Kandidatuppsatser UFL(-2010) >

Teknik, pedagogik och ämneskunskap – hur artikuleras och formuleras TPACK i ett arbetslag planering och praktik av undervisning


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/2077/29976

Files in This Item:

File Description SizeFormat
gupea_2077_29976_1.pdf238KbAdobe PDF
View/Open
Title: Teknik, pedagogik och ämneskunskap – hur artikuleras och formuleras TPACK i ett arbetslag planering och praktik av undervisning
Authors: Kristensen, Marcus
Issue Date: 2012
Degree: Student essay
Keywords: Digital teknik
IT
IKT
PCK
TPCK
TPACK
Abstract: Sammanfattning Det här examensarbetet undersöker hur ett arbetslag samtalar och formulerar sin pedagogiska, ämnesmässiga och tekniska kunskap i planering och undervisning. Till vetenskaplig grund ligger koncepten PCK och TPACK, med sina teorier om vilka kunskaper en lärare bör ha för att kunna undervisa – dvs. hur man integrerar pedagogik, ämneskunskap och teknik i undervisningen. Examensarbetet undersöker även relationen mellan de tre kunskaperna hos det undersökta arbetslaget – hur pass benägn... more
URI: http://hdl.handle.net/2077/29976
Appears in Collections:Kandidatuppsatser UFL(-2010)

 

 

© Göteborgs universitet 2011