GUPEA >
Student essays / Studentuppsatser >
Utbildnings- och forskningsnämnden för lärarutbildning, UFL, (-2010) >
Kandidatuppsatser UFL(-2010) >

Användningen av programmering för att lära ut ett matematiskt innehåll på gymnasieskolan


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/2077/29950

Files in This Item:

File Description SizeFormat
gupea_2077_29950_1.pdf3842KbAdobe PDF
View/Open
Title: Användningen av programmering för att lära ut ett matematiskt innehåll på gymnasieskolan
Authors: Mörling, Jeremia
Issue Date: 2012
Degree: Student essay
Keywords: 0
Abstract: 
URI: http://hdl.handle.net/2077/29950
Appears in Collections:Kandidatuppsatser UFL(-2010)

 

 

© Göteborgs universitet 2011