Show simple item record

dc.contributor.authorAbbestam, Kathrinsv
dc.date.accessioned2012-07-20T07:27:10Z
dc.date.available2012-07-20T07:27:10Z
dc.date.issued2012sv
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/2077/29945
dc.description.abstractSammanfattning: Syftet med denna uppsats är att få en tydligare bild av ungdomars ekonomiska verklighet för att kunna anpassa undervisningen i hem- och konsumentkunskap. I en rapport från myndigheten för skolutveckling framkommer det att många ungdomar har brister i konsumentkunskap. Även i en rapport från kronofogden visar det sig att många unga hamnar i kronofogdens register av orsaker som till stor del grundar sig på överkonsumtion och fel prioriteringar i konsumtionen. Huvudfrågorna i uppsatsen är följande -Hur ser ungas ekonomi ut? -Hur ser ungdomars konsumtion ut? -Vilka faktorer i dagens konsumtionssamhälle påverkar ungdomars konsumtion? Studien är en textanalys där åtta olika rapporter analyserats för att svara på frågorna. En textanalys valdes för att få en bredare bild av ungdomars konsumtion. Resultatet visar att unga får pengar att konsumera för i tidig ålder, oftast från föräldrar och släktingar. Ålder, klass och kön har stor betydelse för ungas konsumtion. Unga har svårt att hushålla med de medel de får, detta verkar inte så viktigt eftersom många lätt kan få mer medel att konsumera för. Konsumtion är nästan uteslutande förknippat med nöjen och fritidsaktiviteter. Föräldrar och vänner har stor påverkan på vad unga konsumerar, även reklam och märken så kallade ”brands” påverkar vad unga konsumerar. Det framgår att det är viktigare att konsumera saker för att känna tillhörighet och gemenskap än att konsumera för en hållbar miljö och för etiska värden. Som lärare är det viktigt att förankra lektionerna i elevers verklighet för att skapa en djupare förståelse. Denna uppsats är en fördjupning i ämnet hem- och konsumentkunskap med fokus på ungas konsumtion och påverkan på ungas konsumtion. Uppsatsen kan även ses som ett hjälpmedel till utvecklandet av undervisningen i hem- och konsumentkunskap.sv
dc.language.isosvsv
dc.subjectUngdomarsv
dc.subjectpåverkansv
dc.subjectbarnsv
dc.subjecttonåringarsv
dc.subjectekonomisv
dc.subjectkonsv
dc.titleUngas konsumtion. Textanalys med övningsförslag för hem- och konsumentkunskapsv
dc.setspec.uppsokSocialBehaviourLawsv
dc.type.uppsokM2sv
dc.contributor.departmentGöteborgs Universitet/Institutionen för sociologi och arbetsvetenskapsv
dc.type.degreeStudent essaysv


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record