Show simple item record

dc.contributor.authorAhlström, Madelenesv
dc.contributor.authorHöglund, Clarasv
dc.date.accessioned2012-07-20T07:27:08Z
dc.date.available2012-07-20T07:27:08Z
dc.date.issued2012sv
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/2077/29908
dc.description.abstractSyftet med arbetet är att undersöka hur pedagoger som arbetar på olika förskolor använder sig av utomhuspedagogik i sin undervisning. Hur arbetar de med utomhusundervisning i sin verksamhet och vad innebär utomhus för dem? Undersökningen har bestått av fyra stycken kvalitativa intervjuer med verksamma pedagoger på olika förskolor runt om i en stad i västra Sverige. Samtliga pedagoger arbetar eller har arbetat med utomhuspedagogik och praktiskt arbete som en del av sin verksamhet. Sedan har vi sammanställt de resultat vi fått fram av våra intervjuer och inspirerat av en fenomenografisk utgångspunkt har vi sedan analyserat resultaten. Genom att analysera blir det synligt om det finns några mönster i hur lärarna ser på utomhuspedagogik. Detta diskuterar vi sedan i förhållande till den tidigare forskning som finns på området. Hur ser de intervjuade pedagogernas erfarenheter ut i förhållande till denna forskning, har de likande erfarenheter eller ser de utomhuspedagogiken i ett annat ljus. De resultat vi har fått fram visar på att pedagogerna använder sig utav närmiljön i sin dagliga verksamhet. Det finns även positiva aspekter såsom att barnen tar mer ansvar, är friskare men det finns även negativa aspekter, där bland annat väder, egen inställning och föräldrars åsikter är det som kommer främst.sv
dc.language.isosvsv
dc.subjectUtomhuspedagogiksv
dc.subjectlärandesv
dc.subjectförskolasv
dc.subjectfenomenografisv
dc.titleLärande i naturensv
dc.setspec.uppsokSocialBehaviourLawsv
dc.type.uppsokM2sv
dc.contributor.departmentGöteborgs Universitet/Institutionen för sociologi och arbetsvetenskapsv
dc.type.degreeStudent essaysv


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record