Show simple item record

dc.contributor.authorLundqvist, Alexandersv
dc.date.accessioned2012-07-20T07:27:07Z
dc.date.available2012-07-20T07:27:07Z
dc.date.issued2012sv
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/2077/29895
dc.description.abstractSammanfattning: Alltför många elever, framförallt pojkar, hoppar av sina studier i moderna språk i högstadiet. Det gör att den svenska skolan inte lever upp till Europakommissionens krav att alla elever skall lära sig två språk utöver sitt modersmål. Ett flertal tidigare undersökningar visar att språklärarna spelar en stor roll beträffande avhoppen. Syftet med den här undersökningen är att ta reda på vilken syn språklärarna själva har på avhoppen och i vilken mån lärarnas behö- righet, engagemang, stödinsatser, arbetssituation och utveckling hör ihop med dessa. I under- sökningen intervjuades sex lärare i moderna språk på fyra fristående högstadieskolor i ett stor- stadsområde. Studien visar att bristen på stödinsatser och utveckling i form av fortbildning har avgörande betydelse för att eleverna hoppar av språkundervisningen, vilket även tidigare forskning visat. Däremot är det oklart om lärarens behörighet spelar någon roll. Om lärarna fortbildades kunde en undervisning och en betygssättning som bättre följer gäl- lande kursplan minska antalet avhopp. Lärarnas arbete med stödinsatserna skulle kunna un- derlättas genom utvecklandet av läromedel som möjliggör en mer individualiserad undervis- ning. 1sv
dc.language.isosvsv
dc.subjectavhoppsv
dc.subjectmoderna språksv
dc.subjectspråkvalsv
dc.subjectspanska.sv
dc.titleAvhoppare – En studie om lärarens roll beträffande avhopp i moderna språk i grundskolansv
dc.setspec.uppsokSocialBehaviourLawsv
dc.type.uppsokM2sv
dc.contributor.departmentGöteborgs Universitet/Institutionen för sociologi och arbetsvetenskapsv
dc.type.degreeStudent essaysv


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record