Show simple item record

dc.contributor.authorGolam-Hussein, Sarasv
dc.contributor.authorNastovska, Renatasv
dc.date.accessioned2012-07-20T07:27:01Z
dc.date.available2012-07-20T07:27:01Z
dc.date.issued2012sv
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/2077/29814
dc.description.abstractUndervisning med laborativa arbetsätt utgör en liten men positiv del av undervisningen. Bristen på laborativa arbetsformer har därför gjort oss intresserade och syftet med studien är att studera denna fråga. Frågor: Hur tolkar lärarna styrdokumenten med avseende på laborativa inslag i matematik? Hur förhåller sig lärarna till laborativa inslag i matematik? Hur beskriver lärarna sina laborativa inslag i matematikundervisning? Det är en kvalitativ studie och underlaget består av ostrukturerade intervjuer med fyra lärare om deras syn på laborativ undervisning i matematik i år 1-6. Vi valde att använda oss av ostrukturerade frågor för att dels kunna förstå informanterna på ett djupare sätt och dels för att kunna besvara våra frågor. Annat material är teorier och litteratur som bygger på elevers lärande under laborativa inslag. Resultaten av studien visar att lärarna tolkar styrdokumentens ramar fritt och agerar på olika sätt. Lärarnas förhållningssätt är positivt till arbetssättet, och att laborationerna stödjer elever i matematikförståelsen. Beträffande deras arbetsätt, visar resultaten skillnader mellan lärarna. Två av lärarna använder sig av läroboken i sin undervisning, medan de andra två är självständiga i sitt arbete med laborativa inslag. Vi anser att laborativa inslag i matematiken är av stor betydelse för läraryrket. Det laborativa arbetssättet ger möjlighet till delaktighet och inkludering.sv
dc.language.isosvsv
dc.subjectLaborativ matematiksv
dc.subjectlaborativa arbetsättsv
dc.subjectlaboratsv
dc.titleLaborativa inslag - varför inte? - En kvalitativ studie om lärares förhållningssätt och arbete med laborationer i sin matematikundervisningsv
dc.setspec.uppsokSocialBehaviourLawsv
dc.type.uppsokM2sv
dc.contributor.departmentGöteborgs Universitet/Institutionen för sociologi och arbetsvetenskapsv
dc.type.degreeStudent essaysv


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record