Show simple item record

dc.contributor.authorLenngren, Markussv
dc.date.accessioned2012-07-20T07:26:59Z
dc.date.available2012-07-20T07:26:59Z
dc.date.issued2012sv
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/2077/29790
dc.description.abstractAbstract Syftet med studien är att söka kunskap om förstaårsgymnasisters retorikkännedom, och undersöka om denna kännedom kan kopplas till social bakgrund och gymnasieprogram. Av intresse är också att undersöka hur elever ser på den potentiella nyttan med retorikkunskaper, samt i vilken utsträckning de kan tänka sig att välja retorikkursen som individuellt val. Studien bygger på två forskningsmetoder: dels en kvantitativ, i form av en enkätundersökning med 169 elever, dels en kvalitativ, i form av åtta elevintervjuer. Eleverna är från två olika gymnasieskolor i Västsverige. Klasser från ett yrkesförberedande program (handelsprogrammet) och från ett studieförberedande (naturvetarprogrammet) valdes ut på de båda skolorna. Av resultatet kan utläsas att elever med en medelklassbakgrund överlag har större retorikkännedom än elever med arbetarklassbakgrund. Medelklasseleverna från naturvetarprogrammet hade störst retorikkännedom, medan arbetarklasseleverna på handelsprogrammet hade minst. På båda skolorna var det en relativt hög andel som kunde se den potentiella nyttan med retorik, men vad gäller att se retorikkursen som tänkbart tillval skilde sig de båda programmen åt, då naturvetareleverna i en större utsträckning än handelseleverna kunde tänka sig att välja kursen som individuellt val. Det problematiska i sammanhanget visade sig vara att handelseleverna inte kunde välja retorikkursen utan att riskera sin högskolebehörighet.. Vidare visade studien att det är mer sannolikt att medelklasselever har fått höra om retorik i hemmet än att arbetarklasselever har det. Det är viktigt för svensklärare att känna till hur social bakgrund spelar in på elevers förkunskaper, särskilt med tanke på skolans kompensatoriska roll som ska innebära att elevers sociala bakgrund och olika förutsättningar inte får lika stort genomslag. Mot bakgrund av detta är det viktigt att svensklärare på både högstadiet och gymnasiet förbereder elever på bästa sätt inför det potentiella valet av retorikkursen på gymnasiet, då retorik är viktigt att kunna för att kunna hävda sig i dagens samhälle.sv
dc.language.isosvsv
dc.subjectRetoriksv
dc.subjectRetorikkännedomsv
dc.subjectSocial bakgrundsv
dc.subjectretoriksv
dc.titleRetorik i GY11. En studie av förstaårsgymnasisters retorikkännedom samt deras syn på retorik och den nya retorikkursen i GY11sv
dc.setspec.uppsokSocialBehaviourLawsv
dc.type.uppsokM2sv
dc.contributor.departmentGöteborgs Universitet/Institutionen för sociologi och arbetsvetenskapsv
dc.type.degreeStudent essaysv


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record