Show simple item record

dc.contributor.authorAngervall, Fridasv
dc.contributor.authorStorm, Elin Jonnasv
dc.date.accessioned2012-07-20T07:26:58Z
dc.date.available2012-07-20T07:26:58Z
dc.date.issued2012sv
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/2077/29777
dc.description.abstractSyfteSyftet är att skapa en modern skönlitterär bilderbok som behandlar de känslor barn kan uppleva i samband med föräldrars separation. Syftet är också att se om boken fungerar som inkörsport till att samtala med tjugotre barn i åldrarna sex till åtta år om känslor kring föräldrars separation. MetodProcesskrivning, kvalitativ undersökning i form av observation av boksamtal, fokusgruppsintervjuer, med utgångspunkt i receptionsteori och sociokulturell teori samt boksamtal. Material Bilderboken Minhs klump, anteckningar från observation av boksamtal samt anteckningar och ljudinspelningar från fokusgruppsintervjuer. Resultat Resultatet visade att Minhs klump i denna elevgrupp och under dessa premisser inte fungerade som inkörsport till att samtala om känslor kring föräldrars separation. Separationen hamnade inte i fokus utan andra aspekter lyftes fram och blev centrala under samtalen. Analysförmågan hos eleverna skilde sig åt mellan de tre fokusgrupperna. Resultatet visade att boken fungerar som underlag för samtal kring känslor generellt och de moderna inslagen i boken öppnade för diskussion och reflektion. YrkesrelevansVår undersökning ger djupare förståelse kring barns litteraturreception då resultatet ger inblick i hur barn kan samtala och tänka kring en bilderbok. Resultatet blir därför betydelsefullt för vårt kommande yrke då vi ska hjälpa elever att utveckla läsförståelse och tolkningsstrategier. Resultatet visar också att den moderna barnboken öppnar för reflektion och diskussion, vilket kan hjälpa oss välja bok inför boksamtal.sv
dc.language.isosvsv
dc.subject0sv
dc.titleMinhs klump: En kvalitativ studie om huruvida en bilderbok kan fungera som inkörsport till att samtala om föräldrars separationsv
dc.setspec.uppsokSocialBehaviourLawsv
dc.type.uppsokM2sv
dc.contributor.departmentGöteborgs Universitet/Institutionen för sociologi och arbetsvetenskapsv
dc.type.degreeStudent essaysv


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record