Show simple item record

dc.contributor.authorHenriksson, Jonassv
dc.contributor.authorBjerner, Sofiasv
dc.date.accessioned2012-07-20T07:26:57Z
dc.date.available2012-07-20T07:26:57Z
dc.date.issued2012sv
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/2077/29770
dc.description.abstractVårt syfte är att få en bild av barns inställning till normavvikande beteende. Vi vill även ta del av hur lärarna i förskolan och grundskolans tidigare år arbetar för att förebygga negativ inställning och kränkande behandling på grund av detta. För att få fram barnens åsikter kring detta använder vi oss av boksamtal. Vi kommer göra tio stycken boksamtal i fem olika åldersgrupper då vi vill se om barns inställning till detta förändras med åldern. I varje åldersgrupp har vi dessutom ett boksamtal med en pojk- respektive flickgrupp, så att vi även kan jämföra om det finns någon skillnad på hur pojkar och flickor ser på normavvikande beteende. För att barnen ska tänka kring ämnet, så använde vi oss utav boksamtal och en bok som tar upp just normavvikande beteende. För att sätta in barnens åsikter i ett sammanhang, gjorde vi även fem intervjuer med barnens lärare. Genom att intervjua pedagogerna får vi även deras syn på hur barns syn på normavvikande beteende ändras beroende på ålder. En annan fråga vi ställer i samband med att vi intervjuar lärarna är hur stor möjlighet man har som pedagog att påverka och arbeta med barnens syn på ämnet och hur mycket det är andra faktorer som spelar in. Vi ville även se om det finns någon skillnad mellan hur man arbetar med detta i de olika åldrarna. Vi kunde tydligt se att det fanns rådande normer i såväl förskola som skola och hur de barn som lever upp till dessa blir mer positivt bemötta av de övriga barnen. Vi kom fram till att även ifall de fanns vissa skillnader mellan flickornas och pojkarnas inställning och även mellan de olika åldrarna, så var de mindre än vad vi hade förväntat oss. En annan skillnad som märktes var hur läraren för de yngsta barnen var betydligt mer insatt och hade en tydligare plan för hur man arbetade med ämnet. Vi anser att vi som lärare kommer att ha nytta av detta då vi kan se hur man med de äldre barnen kan utveckla sitt arbetssätt i dessa frågor.sv
dc.language.isosvsv
dc.subjectnormersv
dc.subjectnormavvikandesv
dc.subjectgenussv
dc.subjectboksamtalsv
dc.subjectförskola,sv
dc.title"Han är ju lite konstig..." : En studie genom boksamtal och intervjuer om barns inställning till normavvikande beteendesv
dc.setspec.uppsokSocialBehaviourLawsv
dc.type.uppsokM2sv
dc.contributor.departmentGöteborgs Universitet/Institutionen för sociologi och arbetsvetenskapsv
dc.type.degreeStudent essaysv


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record