GUPEA >
School of Business, Economics and Law / Handelshögskolan >
Department of Human and Economic Geography / Inst för kulturgeografi och ekonomisk geografi (-2012) >
Working papers >

Reser man mindre i täta orter? - Tätortsstrukturer och dagligt resande i Sverige 1978 och 1997


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/2077/2960

Files in This Item:

File Description SizeFormat
Occ_bvilhelmson.pdf301KbAdobe PDF
View/Open
Title: Reser man mindre i täta orter? - Tätortsstrukturer och dagligt resande i Sverige 1978 och 1997
Authors: Vilhelmson, Bertil
Issue Date: 2000
University: Göteborg University. School of Business, Economics and Law
Extent: 46 pages
308611 bytes
Publication type: Report
Abstract: Detta är en arbetsrapport utförd inom projektet Befolkningens resvanor och aktivitetsmönster. Projektets allmänna syfte är att studera hur människors resvanor utvecklats i Sverige under den senaste 20-årsperioden. Projektet finansieras av Kommunikationsforskningsberedningen, KFB. I denna rapport riktas uppmärksamhet mot en delproblematik, nämligen människors resande i tätort. Uppsatsen är en reviderad och utökad version av ett paper som först presenterades vid KFB/VTI Forskardagar i Linköpin... more
URI: http://hdl.handle.net/2077/2960
Appears in Collections:Working papers

 

 

© Göteborgs universitet 2011