Show simple item record

dc.contributor.authorBertilsson, Jonas
dc.date.accessioned2012-06-29T11:58:49Z
dc.date.available2012-06-29T11:58:49Z
dc.date.issued2012-06-29
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/2077/29506
dc.description.abstractSyftet är att belysa hur funktionsnedsatta gymnasieelevers identitetsutveckling påverkas av kontakten med habiliterings- professioner. På vilket sätt bidrar funktionsnedsättning och mötet med habiliteringsprofessioner till unga människors identi- tetsutveckling och vilka svårigheter och möjligheter finns det i det- ta? Kvalitativ studie med intervjuer. Eleverna möter både svårigheter och möjligheter i sin identitetsutveckling i relation till habiliteringsprofessionerna. Svårigheterna kommer av kulturella och strukturella omständigheter i organiseringen av habiliteringsprofessioner- nas arbete som kan påverka elevernas deltagande och initiativförmåga nega- tivt. Elevernas självbild kan också påverkas av att införlivas i ett system av habilitering där den oavsiktliga konsekvensen blir att eleverna definieras som speciella och inte som andra. Integriteten kan bli lidande då många vet myck- et om eleverna och de kan uppleva sig belysta på ett sätt som andra elever inte är. Möjligheterna är att kunna utmanas av habiliteringsprofessionerna i synen på vad eleverna klarar av. Eleverna uttrycker att de lärt sig mycket om sig själva, både om sin kropp och vad man klarar praktiskt. Det sociala i mötet med andra elever och professionerna hjälper också till att utveckla. Allt tillsammans kan utveckla ett engagemang för det man upplever som viktigt i livet.sv
dc.language.isoswesv
dc.subjectFunktionsnedsättningsv
dc.subjectIdentitetsv
dc.subjectUngdomarsv
dc.subjectHabiliteringsv
dc.subjectRehabiliteringsv
dc.titleFunktionsnedsättning och identitet – funktionsnedsatta elevers identitetsutveckling i kontakten med habiliteringsprofessionersv
dc.typeText
dc.setspec.uppsokSocialBehaviourLaw
dc.type.uppsokM2
dc.contributor.departmentGöteborg University/Department of Sociologyeng
dc.type.degreeStudent essayeng


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record