GUPEA >
Student essays / Studentuppsatser >
Department of Swedish / Institutionen för svenska språket >
Masteruppsatser (Department of Swedish / Institutionen för svenska språket) >

Med blicken mot språkutvecklande ämnesundervisning. En studie om stöttning i undervisningen i Medicinsk grundkurs i två gymnasieklasser med flerspråkiga elever


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/2077/29487

Files in This Item:

File Description SizeFormat
gupea_2077_29487_1.pdfManuela Lupsa uppsats650KbAdobe PDF
View/Open
gupea_2077_29487_2.pdfManuela Lupsa Bilagor1680KbAdobe PDF
View/Open
Title: Med blicken mot språkutvecklande ämnesundervisning. En studie om stöttning i undervisningen i Medicinsk grundkurs i två gymnasieklasser med flerspråkiga elever
Authors: Lupsa, Manuela
Issue Date: 28-Jun-2012
Degree: Student Essay
Keywords: stöttning
språkutvecklande ämnesundervisning
Medicinsk grundkurs
Abstract: Syftet med föreliggande arbete var att, utifrån två undervisningsgrupper, belysa hur ämnesundervisningen, med hjälp av stöttning, kan göras maximalt språkutvecklande. Uppsatsen grundar sig på en komparativ studie av undervisningen i karaktärsämnet Medicinsk grundkurs i en gymnasieklass och undervisningen i samma ämne i en Komvuxklass. Uppsatsen ansluter sig till ett sociokulturellt perspektiv på lärande genom språket och prövar Hammond & Gibbons (2005) stöttningsmodell för språkutvecklande ämnes... more
Description: Masteruppsats, 30 hp inom Magister-/masterprogrammet i svenska som andraspråk Vt 2012 Handledare: Tore Otterup Maaike Hajer
URI: http://hdl.handle.net/2077/29487
Appears in Collections:Masteruppsatser (Department of Swedish / Institutionen för svenska språket)

 

 

© Göteborgs universitet 2011