GUPEA >
Student essays / Studentuppsatser >
Department of Mathematical Sciences / Institutionen för matematiska vetenskaper >
Kandidatuppsatser >

Separationsegenskaper hos symmetriska självliknande mängder i planet


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/2077/29456

Files in This Item:

File Description SizeFormat
gupea_2077_29456_1.pdf849KbAdobe PDF
View/Open
Title: Separationsegenskaper hos symmetriska självliknande mängder i planet
Authors: Sjöström Dyrefelt, Zakarias
Carlsson, Olof
Issue Date: 26-Jun-2012
Degree: Student essay
Abstract: I detta arbete studeras, med grund i Hutchinsons teori, en klass av symmetriska självliknande mängder i planet. Under ett symmetriantagande presenteras ett tillräckligt och nödvändigt kriterium för när invarianta mängder är sammanhängande, samt ett existensbevis av en (utifrån similituders parametervärden precist de nierad) 'brytpunkt' eller 'gränsfunktion', vilken delar in de betraktade symmetriska invarianta mängderna i en klass av sammanhängande- och en klass av totalt icke-sammanhängand... more
URI: http://hdl.handle.net/2077/29456
Appears in Collections:Kandidatuppsatser

 

 

© Göteborgs universitet 2011