Recent Submissions

 • Vad är större: En Quarter Pounder eller en Third-Pound hamburgare? 

  Brandebäck, Yuli; Edoff, Joakim; Haglund, Adam (2022-11-17)
  Fractions, and calculations involving them, appear to be a difficult topic for students to grasp. Therefore, the purpose of this study is to investigate what secondary school teachers can do to improve their teaching ...
 • Knutteori 

  Birath Blom, Gustav; Burman, Jacob; Elmrin, Pontus; Nordin Axelsson, Hanna (2022-07-08)
  Detta arbete syftar till att ge läsaren en pedagogisk introduktion till knutteori och Taits förmodanden. Vi inleder med att ge en rigorös grund till knutar och ekvivalens mellan knutar, och går sedan vidare till att ...
 • Geometrisk numerisk integrering av differentialekvationer 

  Karlander, William; Kyhn, Georg; Sahlin, Erik (2022-07-08)
  Rapporten studerar fr¨amst Eulers symplektiska och St¨ormer-Verlets metoder applicerade p˚a hamiltonska problem. Metoderna appliceras numeriskt p˚a tre olika hamiltonska problem och j¨amf¨ors med andra numeriska metoder ...
 • Variationell Regularisering av Inversproblem med Till¨ampning inom Skiktr¨ontgen 

  Nilsson, Sara Sofie; Christensson, Louise; Pauli, Oskar; Svensson, Gustav (2022-07-05)
  The aim of this study was to solve ill-posed inverse problems when reconstructing data by using variational regularization theory. This problem was solved using MATLAB. Data was simulated from MATLAB’s 256×256 Shepp-Logan ...
 • Konsumentprisindex för ett stratum 

  Larsson, Vilhelm; Wernich, Niklas; Östling, Jens (2022-07-05)
  This paper uses a survey to estimate the proportion a unionized painter spends on different product cathegories. The result is used together with data from SCB (Statistics Sweden) to estimate a consumer price index for ...
 • Optimaltransport för styrning av en svärm av agenter 

  Holmberg, Linnéa; Lemann, Emelie; Sörstrand, Elias; Wärnsäter, Alfred (2022-07-05)
  The purpose of this report is to derive and implement a solver for a multimarginal optimal transport problem. This type of multimarginal optimal transport problem can be used to model and calculate how a swarm of agents ...
 • Losing the sensation of touch Mathematical modeling of diabetic neuropathy using spatial point processes 

  Kaewchino, Sirada; Nylander, Maximilian; Ujam, Jadd (2022-07-05)
  Diabetes has led to an epidemic of complications associated with this disease. Diabetic neuropathy, which causes pain and loss of sensation due to degeneration of nerve fibers, is one of the most common complications of ...
 • Kan en hopprocess förklara hur man tittar på tavlor? 

  Ahl, Linnéa; Ahlman, Filip; Alsaberi, Rani; Kindberg, Carl (2022-07-05)
  Ögonrörelser växlar mellan fixeringar och hopp och ögonrörelser kan användas inom många olika tillämpningsområden. Arbetets syfte är att utveckla en modell, baserad på en hopprocess, som förklarar hur man tittar på en ...
 • The Banach-Tarski paradox 

  Elofsson, Carl; Nilsson, Adrian; Söderberg, Nicolas; Westlund, Tim (2022-07-04)
  In this thesis we present a proof of the Banach-Tarski paradox, a counterintuitive result that states that any ball in R3 can be cut into finitely many pieces and then be reassembled into two copies of the original ball. ...
 • Potentialspel och iterativt spelande 

  Fingal, Victor; Högberg, Jonas (2021-07-01)
  Vi sammanfattar delar av teorin kring potentialspel och visar dess koppling till trängselspel, samt illustrerar dess relevans med exempel. Dessutom introducerar vi iterativt spelande som metod för att hitta rena Nashjämvikter ...
 • Matematiska såll och deras tillämpningar 

  Alexandersson, Nils; Dagobert, Erik; Olofsson, Coën Lorcan (2021-07-01)
  Syftet med denna rapport är att ge läsaren en inblick i det matematiska delområdet sållteori genom att redogöra för dess grundläggande idéer och tillämpningar, samt att presentera en datorimplementation av Eratosthenes ...
 • Numeriska simuleringar av stokastiska differentialekvationer 

  Ivehag, Adam; Doran, Tom; Quach, Joakim; Jakobsson, Ludvig (2021-07-01)
  I detta projekt presenteras grundläggande teori inom studien av stokastiska differential ekvationer (SDE:er) samt ett urval av viktiga metoder för numerisk approximation av lösningar. Detta görs på ett praktiskt vis genom ...
 • Den Relativistiska Himmelssfären 

  Lorinius, Magnus; Vokshi, Arber; Skoglund, Anton (2021-07-01)
  I uppsatsen undersöks hur himmelssfären i den fyrdimensionella rumtiden förändras av en Lorentztransformation. Först introduceras relativitetsteorin samt Minkowskirummet, och Lorentztransformationen härleds från Einsteins ...
 • Funktionell PCA mot Artificiella Neuronnät 

  Nordh, Freja; Hallberg, Mattis; Mollahosseini, Shayan; Sandberg, Jack; Jansson, Erik; Gard, Philip (2021-07-01)
  Denna rapport fokuserar på jämförelsen av några olika klassificeringsmetoder applicerade på bilddatan Fashion-MNIST. De olika metoderna är artificiella neurala nätverk och funktionell principalkomponentanalys och ...
 • Matematiska såll, primtalstvillingar och Chens sats 

  Ahlquist, Victor; Söderberg, Alf (2021-07-01)
  Matematisk sållteori har varit ett viktigt verktyg för många nutida resultat inom analytisk talteori. Med hjälp av Halberstam och Richerts Sieve Methods redogör vi för grundläggande sållteori med fokus på tillämpningar ...
 • Nydanande metodik för parameteruppskattning inom ett empiriskt Bayesianskt ramverk 

  Lehnberg, Alexander; Rundqvist, Malte; Abada, Emanuel; Johansson, Lukas; Carneli, Sulaiman (2021-07-01)
  Undersökningen behandlar en alternativ metod för parameteruppskattning kalladWeighted Likelihood estimation (WLE) och dess asymptotiska egenskaper i jämförelse med mer etablerade metoder. Kortfattat utnyttjar metoden ...
 • Modellutvärdering av Thomas- och Matérnklusterprocesserna för nervmönster i neuropati 

  Thorén, Alexander; Söderberg, Jesper; Palak, Michal; Seyer, Ruben (2021-06-29)
  Den globala epidemin av diabetes och prediabetes har lett till en epidemi av komplikationer relaterade till dessa sjukdomar. En av de mest förekommande komplikationerna är diabetesneuropati som utmärks av axonal degeneration ...
 • En jämförande studie av regulariserade neurala nätverk med tillämpning på bildklassificering 

  Johansson, Eric; Krook Willén, Björn; Persson, Aladdin; Sajland, Marcus (2020-07-02)
  Denna rapport fokuserar på jämförelsen mellan olika regulariseringstekniker av artificiella neurala nätverk applicerade på klassificering av bilddata. Regulariseringsmetoderna som använts är L2-regularisering och dropout, ...
 • Kliniska stabilitetsstudier En utvärdering av statistiska metoder för longitudinella stabilitetsstudier 

  Smith, Calvin; Ifver, Jens; Hellgren, Jonatan; Gullholm, Josef (2020-07-01)
  Mölnlycke Health Care (MHC) utvecklar och tillverkar produkter inom sårvård och kirurgi. För att säkerställa hållbarheten av sina produkter genomför MHC kliniska stabilitetsstudier. Stabilitetsstudierna utförs med stickprov ...
 • Banach–Tarski paradoxen och dess implikationer på måttproblemet 

  Enarsson, Lukas; Johansson, Oskar; Molin, Vincent; Timlin, Emil (2020-07-01)
  Vi presenterar ett bevis av en sats av Stefan Banach och Alfred Tarski, som bygger på resultat av Felix Hausdorff: Det finns två ändliga samlingar av disjunkta delmängder av enhetsbollen i R3 sådana att varje samling kan ...

View more