Now showing items 1-20 of 91

  • UTTRYCK = SVAR 

   Nordh, Alfred; Ringdahl, Cathrine (2023-04-24)
   The focus of this literary study is to examine students’ misconceptions about the equal sign as well as giving upper secondary teacher the tools required to promote students’ understanding of the equal sign. To explore ...
  • Historien om π - från papyrusrulle till dagens klassrum 

   Appelkvist, Linn; Sundqvist, Adam (2023-04-20)
   Det här examensarbetet är en forskningsöversikt som syftar till att besvara fyra frågeställningar. I resultatdel 3.1 besvaras de två första som lyder: Hur bör matematikhistoria inkluderas i undervisningen enligt forskningen? ...
  • TRIGONOMETRI 

   Björkdahl, Phoenix (2023-04-20)
   This literature review compiles research related to students' conception, obstacles and problems with trigonometry as well as teacher resources that can be used to develop students' understanding in the field. The research ...
  • Elevers uppfattningar kring bokstavssymboler 

   Wallgren, Agnes; Hasselholm, Alexzander; Taranis, Sadam (2023-04-20)
   Den här litteraturstudien innefattar elevers uppfattningar och förståelse kring bokstavssymboler, samt en inblick i hur algebra har utvecklats historiskt. Historiskt sett har algebra utvecklats från en retorisk till en ...
  • Houston, har vi problem? 

   Sundqvist, Adam (2023-04-19)
   Vikten av att inkludera problemlösningen i undervisningen är omskrivet i både läro- och ämnesplanen. Där står det att alla elever måste få arbeta med problemlösning. Läroboken är väldigt viktig för matematiklärare i Sverige ...
  • Hur använder man x egentligen? 

   Wallgren, Agnes (2023-04-19)
   The purpose of this thesis was to investigate whether students understanding of letter symbols in algebra has changed since Dietmar Küchemanns study in 1976, as well as to see whether teachers’ view on students understanding ...
  • Digitala verktyg och programmering i matematikundervisning 

   Cole, Alexander (2023-04-19)
   Skolans digitalisering har medfört en hel del förändringar i hur matematikundervisning bedrivs. En stor förändring kan ses i det faktum att matematiklektioner nu för tiden ofta innehåller moment där digitala verktyg ...
  • Bokstäver har ingen koppling till matematik, eller? 

   Hasselholm, Alexzander (2023-04-19)
   Syftet med studien var att belysa vilka missuppfattningar elever har när det kommer till bokstavssymboler från algebra. Studien görs på svenska elever som går årkurs 1 på gymnasiet. Syftet med studien är att få en förståelse ...
  • Den bortprioriterade historien 

   Appelkvist, Linn (2023-04-18)
   Syftet med denna studie är att klargöra hur historia inkluderas i den svenska gymnasieskolans matematikundervisning. Ytterligare ett mål med studien är att inspirera lärare till en mer meningsfull matematikhistorisk ...
  • Hur tolkar du den här grafen? 

   Nilsson, Philip (2023-04-18)
   This study looks at what misconceptions students have when reading linear graphs. It also looks at what consequences mathematical conventions have on students' ability to read graphs. I will attempt to provide a tentative ...
  • Strukturer och värderingar av bevis 

   Björkdahl, Phoenix (2023-04-18)
   The main purpose of this study was to investigate the structure of Swedish students’ mathematical argumentation and what values teacher show when ranking student solutions. This qualitative study used a clinical, task-based ...
  • Varför räkna i matematiken? 

   Arohlén, Viktor (2023-04-18)
   Elevers motivation i matematik är en viktig förutsättning för att kunna bedriva matematikundervisning. Mest gynnsamt är så kallad inre motivation, att en handling utförs endast för individen skull, och i fallet med matematik ...
  • Vad är större: En Quarter Pounder eller en Third-Pound hamburgare? 

   Brandebäck, Yuli; Edoff, Joakim; Haglund, Adam (2022-11-17)
   Fractions, and calculations involving them, appear to be a difficult topic for students to grasp. Therefore, the purpose of this study is to investigate what secondary school teachers can do to improve their teaching ...
  • Knutteori 

   Birath Blom, Gustav; Burman, Jacob; Elmrin, Pontus; Nordin Axelsson, Hanna (2022-07-08)
   Detta arbete syftar till att ge läsaren en pedagogisk introduktion till knutteori och Taits förmodanden. Vi inleder med att ge en rigorös grund till knutar och ekvivalens mellan knutar, och går sedan vidare till att ...
  • Geometrisk numerisk integrering av differentialekvationer 

   Karlander, William; Kyhn, Georg; Sahlin, Erik (2022-07-08)
   Rapporten studerar fr¨amst Eulers symplektiska och St¨ormer-Verlets metoder applicerade p˚a hamiltonska problem. Metoderna appliceras numeriskt p˚a tre olika hamiltonska problem och j¨amf¨ors med andra numeriska metoder ...
  • Variationell Regularisering av Inversproblem med Till¨ampning inom Skiktr¨ontgen 

   Nilsson, Sara Sofie; Christensson, Louise; Pauli, Oskar; Svensson, Gustav (2022-07-05)
   The aim of this study was to solve ill-posed inverse problems when reconstructing data by using variational regularization theory. This problem was solved using MATLAB. Data was simulated from MATLAB’s 256×256 Shepp-Logan ...
  • Konsumentprisindex för ett stratum 

   Larsson, Vilhelm; Wernich, Niklas; Östling, Jens (2022-07-05)
   This paper uses a survey to estimate the proportion a unionized painter spends on different product cathegories. The result is used together with data from SCB (Statistics Sweden) to estimate a consumer price index for ...
  • Optimaltransport för styrning av en svärm av agenter 

   Holmberg, Linnéa; Lemann, Emelie; Sörstrand, Elias; Wärnsäter, Alfred (2022-07-05)
   The purpose of this report is to derive and implement a solver for a multimarginal optimal transport problem. This type of multimarginal optimal transport problem can be used to model and calculate how a swarm of agents ...
  • Losing the sensation of touch Mathematical modeling of diabetic neuropathy using spatial point processes 

   Kaewchino, Sirada; Nylander, Maximilian; Ujam, Jadd (2022-07-05)
   Diabetes has led to an epidemic of complications associated with this disease. Diabetic neuropathy, which causes pain and loss of sensation due to degeneration of nerve fibers, is one of the most common complications of ...
  • Kan en hopprocess förklara hur man tittar på tavlor? 

   Ahl, Linnéa; Ahlman, Filip; Alsaberi, Rani; Kindberg, Carl (2022-07-05)
   Ögonrörelser växlar mellan fixeringar och hopp och ögonrörelser kan användas inom många olika tillämpningsområden. Arbetets syfte är att utveckla en modell, baserad på en hopprocess, som förklarar hur man tittar på en ...