GUPEA >
Student essays / Studentuppsatser >
Institute of Health and Care Sciences / Institutionen för vårdvetenskap och hälsa >
Magisteruppsatser / Institutionen för vårdvetenskap och hälsa >

Procedursmärta inom intensivvården: en deskriptiv jämförande pilotstudie om smärta och obehag


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/2077/29435

Files in This Item:

File Description SizeFormat
gupea_2077_29435_1.pdf415KbAdobe PDF
View/Open
Title: Procedursmärta inom intensivvården: en deskriptiv jämförande pilotstudie om smärta och obehag
Other Titles: Pain during procedure in ICU: a descriptive comparative pilot study concerning pain and discomfort
Authors: Abrahamsson, Josefine
Gulbransgaard Wallöf, Ann
Issue Date: 21-Jun-2012
Degree: Student essay
Keywords: Treatment related pain
Comfort
Discomfort
Intensive care
Pain
Abstract: Syfte: Syftet är att undersöka om vanliga procedurer inom intensivvård medför smärta och obehag samt om det finns ett samband mellan patientens grad av smärta och obehag. Bakgrund: Sjuksköterskor har med sin vårdvetenskapliga utgångspunkt en viktig roll i att lindra lidande, främja välbefinnande och minska obehag. Studier har visat att sjuksköterskor underskattar patientens smärta vilket kan tänkas grunda sig i bristande kunskap om vilken rätt till inflytande i behandlingen patienten har. Då pat... more
URI: http://hdl.handle.net/2077/29435
Appears in Collections:Magisteruppsatser / Institutionen för vårdvetenskap och hälsa

 

 

© Göteborgs universitet 2011